Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy  
(v tis. eur)  
vlastnícky  
podiel v %  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
ukazovateľ  
skutočnosť  
plán  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
241 474  
-7 319  
114 215  
77  
52 262  
2 001  
68 789  
2 044  
15 599  
-174  
3 498 057  
23 383  
20 240  
-451  
22 264  
-84  
1 864  
103  
230 078  
2 183  
3 214  
208  
593 588  
810  
149 165  
235 444  
-6 297  
114 338  
123  
51 940  
1 478  
68 839  
1 182  
15 662  
83  
3 746 281  
28 223  
19 569  
-672  
21 744  
-520  
1 763  
-90  
232 107  
2 277  
3 377  
165  
591 262  
-2 063  
143 487  
226 466  
-7 771  
114 294  
29  
51 465  
905  
70 471  
65  
16 000  
4
3 770 204  
5 382  
21 392  
-603  
21 421  
-323  
2 007  
153  
230 604  
55  
3 655  
219  
591 362  
100  
139 143  
-4 990  
673  
-137  
220 515  
-5 951  
114 417  
123  
52 004  
1 334  
70 987  
517  
16 000  
50  
3 774 084  
3 880  
20 800  
-550  
21 272  
-149  
2 034  
12  
230 704  
100  
3 886  
233  
591 862  
500  
173 553  
-3 527  
615  
-59  
1 693 657  
0
N/A  
215 524  
-4 990  
115 447  
1 030  
52 428  
1 625  
73 255  
2 267  
16 000  
10  
3 775 873  
1 789  
20 300  
-500  
21 138  
-133  
2 043  
9
230 905  
200  
4 132  
248  
592 362  
500  
174 512  
-2 041  
565  
-50  
1 697 835  
0
N/A  
N/A  
210 744  
Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)  
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.  
Letisko Košice - Airport Košice , a.s.  
Letové prevádzkové služby SR, š.p.  
Metro Bratislava, a.s.  
100,00  
100,00  
34,00  
-4 781  
116 685  
1 238  
52 646  
1 680  
73 431  
176  
16 000  
10  
3 777 367  
1 494  
19 900  
-450  
21 038  
-100  
2 030  
50  
231 381  
436  
4 243  
254  
100,00  
34,00  
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Letisko Piešťany , a.s.  
100,00  
20,65  
Letisko Poprad - Tatry, a.s.  
97,61  
Letisko Sliač, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
99,53  
Slovenská pošta, a.s.  
Technická obnova a ochrana železníc , a.s. (TOOŽ)  
Verejné prístavy, a.s.  
593 062  
700  
176 512  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.  
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.  
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)  
Poštová banka, a.s.  
-5 889  
947  
-150  
-5 152  
810  
-137  
0
546  
-19  
1 648 189  
17 189  
600 849  
54 293  
1 678 479  
8 173  
607 092  
49 254  
1 688 479  
0
N/A  
1 701 513  
0
N/A  
N/A  
100,00  
0,03  
N/A  
N/A  
VI  
VH  
109 188  
-655  
96 483  
-142 705  
104 848  
-110 570  
124 681  
-43 160  
126 621  
-9 654  
120 695  
-5 925  
MH invest, s.r.o.  
100,00  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
VI  
VH  
VI  
126 353  
17 619  
0
-67 068  
-112 338  
N/A  
-261 133  
-197 217  
N/A  
-322 976  
-61 843  
N/A  
-316 022  
6 954  
N/A  
-309 522  
6 500  
N/A  
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému zdravotného  
poistenia, a.s.  
VH  
-4  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
N/A  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
2 971  
-446  
98 053  
47  
28 917  
1 031  
27 640  
Letecká vojenská nemocnica, a.s.  
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Nemocnica Poprad, a.s.  
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.  
748 Uvedené zdravotnícke zariadenia sa v súlade s odporúčaním Eurostatu stali  
20 597  
súčasťou sektora verejnej správy.  
1 012  
31 426  
1 063  
4 293  
240  
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 100,00  
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.  
100,00  
100,00  
VH  
VI  
VH  
5 669  
48  
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.  
Ministerstvo financií SR  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
21 568  
2 454  
295 540  
3 036  
599 664  
72 984  
14 186  
7 300  
292 331  
489  
14 510  
-6 390  
18 428  
1 081  
21 432  
2 346  
296 133  
2 529  
621 066  
57 360  
16 880  
9 798  
281 134  
-4 685  
9 100  
-5 410  
19 754  
1 357  
21 167  
1 019  
295 423  
1 215  
648 693  
27 880  
13 066  
4 036  
282 060  
926  
9 977  
877  
19 936  
151  
21 151  
1 003  
295 653  
1 308  
663 743  
26 731  
14 514  
7 048  
283 387  
1 610  
10 875  
898  
19 990  
74  
21 157  
1 009  
295 843  
1 383  
686 048  
32 818  
15 668  
6 764  
284 737  
1 640  
11 776  
901  
20 055  
74  
21 227  
1 079  
296 123  
1 416  
699 035  
29 570  
16 875  
6 822  
286 127  
1 680  
Slovenská konsolidačná, a.s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.  
Exportno - importná banka Slovenskej republiky  
Slovenská reštrukturalizačná, s.r.o.  
12 677  
901  
20 120  
75  
Mincovňa Kremnica, š.p.  
Ministerstvo hospodárstva SR  
TRANSPETROL, a.s.  
VH  
VI  
317 513  
314 846  
319 559  
324 100  
324 738  
325 373  
100,00  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
7 130  
224 344  
14 196  
6 387  
-8  
4 608  
228 075  
12 903  
26 537  
-596  
133 385  
-19 458  
2 279  
8
2 738 577  
462 989  
7 000  
222 948  
6 947  
27 579  
-1 417  
129 302  
-4 083  
2 220  
7
2 714 706  
300 000  
7 000  
226 637  
8 129  
26 011  
-1 568  
125 150  
-4 152  
2 189  
9
2 606 113  
300 000  
7 000  
238 432  
8 693  
24 443  
-1 568  
122 052  
-3 098  
2 122  
7
2 503 632  
300 000  
7 000  
252 072  
8 762  
22 876  
-1 568  
119 053  
-2 999  
2 108  
7
2 410 274  
206 642  
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
MH Invest II, s.r.o.1  
23  
-5  
MH Manažment, a.s.  
2 336  
9
2 586 993  
435 119  
Rudné Bane, š.p.  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
VH  
Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy  
vlastnícky  
podiel v %  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
ukazovateľ  
skutočnosť  
plán  
(v tis. eur)  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
341 144  
57 944  
842 353  
65 646  
646 317  
22 702  
334 705  
50 860  
854 694  
78 010  
617 092  
41 251  
353 570  
69 725  
N/A  
335 545  
56 434  
N/A  
338 550  
56 434  
N/A  
338 550  
54 705  
N/A  
Západoslovenská energetika, a.s.  
51,00  
51,00  
51,00  
34,00  
Stredoslovenská energetika, a.s.  
59 771  
196 000  
62 100  
3 948 079  
89 306  
69 010  
211 000  
75 442  
3 915 002  
-32 620  
69 010  
216 000  
75 442  
3 807 108  
-108 146  
N/A  
N/A  
N/A  
Východoslovenská energetika Holding, a.s.  
3 809 419  
23 952  
3 936 356  
116 833  
3 603 413  
-205 239  
Slovenské elektrárne, a.s.  
Ministerstvo obrany SR  
DMD GROUP, a.s.  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
25 797  
-1 503  
18 462  
217  
30 707  
-1 253  
71 533  
253  
25 880  
-1 130  
18 341  
-122  
30 080  
-627  
25 883  
3
18 200  
-50  
58 857  
804  
71 131  
86  
25 926  
43  
14 000  
100  
67 799  
3 942  
70 500  
120  
25 975  
49  
11 000  
150  
71 891  
4 092  
70 500  
130  
26 031  
55  
11 000  
150  
76 108  
4 218  
70 500  
130  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
HOREZZA, a.s.  
Letecké opravovne Trenčín, a.s.  
70 980  
133  
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.  
VH  
Ministerstvo vnútra SR  
VI  
VH  
VI  
15 519  
2
86 789  
-6 248  
15 378  
-141  
79 522  
-7 266  
15 480  
5
80 112  
188  
15 480  
5
77 032  
-3 081  
15 480  
5
74 002  
-3 031  
15 480  
5
70 972  
-3 031  
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.  
100,00  
100,00  
Nemocnica svätého Michala, a.s.2  
VH  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Technická inšpekcia, a.s.  
VI  
VH  
52 972  
243  
53 120  
379  
52 960  
264  
52 961  
279  
50 989  
285  
50 989  
285  
100,00  
VI  
VH  
2 774  
91  
2 818  
117  
3 159  
105  
3 259  
108  
3 359  
110  
3 459  
113  
100,00  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
VI  
VH  
5 578  
97  
5 874  
296  
6 091  
265  
6 112  
189  
6 301  
189  
6 490  
189  
BIONT, a.s.3  
100,00  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
VI  
81 489  
82 069  
82 377  
82 702  
83 164  
83 578  
Spoločnosť pre skladovanie a.s.  
13,45  
VH  
VI  
613  
1 326  
580  
1 366  
308  
1 392  
325  
1 413  
463  
1 431  
414  
1 446  
Poľnonákup Tatry, a.s.  
100,00  
VH  
31  
45  
30  
26  
23  
20  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Vodohospodárska výstavba, š.p.  
VI  
VH  
VI  
449 834  
923  
955 161  
-4 509  
450 046  
1 209  
940 339  
-7 990  
449 660  
2 086  
945 984  
-3 120  
444 913  
366  
937 179  
-8 796  
442 311  
319  
927 786  
-9 393  
439 935  
1 050  
918 299  
-7 103  
100,00  
100,00  
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Lesy Slovenskej republiky, š.p.  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
760 176  
7 790  
26 388  
87  
2 304  
-269  
2 781  
3
50 079  
-6 033  
760 038  
7 281  
26 476  
88  
1 963  
-336  
2 647  
-132  
43 210  
-6 868  
761 572  
7 250  
26 500  
24  
1 964  
11  
2 640  
5
36 411  
-6 800  
760 000  
6 000  
26 580  
95  
1 964  
5
2 641  
6
29 611  
-6 800  
761 000  
6 000  
26 650  
102  
1 964  
8
2 640  
7
22 811  
-6 800  
762 000  
6 000  
26 710  
110  
1 964  
8
2 640  
9
16 011  
-6 800  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
100,00  
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.  
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.  
Závodisko, š.p.  
Hydromeliorácie, š.p.  
VH  
VI  
VH  
VI  
VH  
VI  
25 316  
84  
2 280  
-2  
5 746  
186  
25 125  
100  
2 278  
3
5 746  
44  
25 020  
20  
2 278  
0
5 745  
10  
25 035  
15  
2 278  
0
5 775  
30  
25 080  
30  
2 277  
0
5 775  
30  
25 090  
20  
2 277  
0
5 775  
30  
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.  
Agroinštitút Nitra, š.p.  
100,00  
100,00  
100,00  
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.  
VH  
VI  
VH  
3 105  
128  
3 254  
191  
3 229  
16  
3 186  
18  
3 202  
20  
3 220  
24  
100,00  
VI - vlastné imanie  
VH - výsledok hospodárenia (je súčasťou vlastného imania)  
N/A - údaje nie sú k dispozícii a budú známe po schválení obchodných plánov orgánmi spoločností  
1 obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.10.2015 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
2 spoločná nemocnica MV SR a MO SR  
3 podiel vo výške 5 % spravuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR