Parlamentná tlač 700 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 700
Typ Iný typ
Dátum doručenia 13. 10. 2017
Názov Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020)
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (15 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (11 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (9 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (25 KB)
Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 (67 KB)
Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2018 (54 KB)
Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (59 KB)
Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2018 (254 KB)
Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2018 (15 KB)
Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2018 (222 KB)
Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2018 (12 KB)
Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2018 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2018 (184 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (14 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (20 KB)
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (18 KB)
Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (Úvodná strana) Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (59 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (4,8 MB)
Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (138 KB)
Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (Iný typ dokumentu) Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (1,79 MB)
Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Iný typ dokumentu) Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (465 KB)
Úvodná strana prílohy č. 3 k návrhu rozpočtu  (Úvodná strana) Úvodná strana prílohy č. 3 k návrhu rozpočtu (76 KB)
Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Iný typ dokumentu) Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (241 KB)
Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (Iný typ dokumentu) Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (237 KB)
Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (Iný typ dokumentu) Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (303 KB)
Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (Iný typ dokumentu) Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (674 KB)
Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Záverečné správy Revízie výdavkov na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie (Iný typ dokumentu) Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Záverečné správy Revízie výdavkov na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie (3,02 MB)
Príloha č. 8 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2017 – 30.6.2017 (Iný typ dokumentu) Príloha č. 8 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2017 – 30.6.2017 (1,52 MB)
Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (15 KB)
Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Iný typ dokumentu) Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (12 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018 (71 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2019 a 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2019 a 2020 (68 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2018 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2018 (59 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2018 (59 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020  (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2018 (55 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2018 (52 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2018 podľa programov (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2018 podľa programov (121 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2018 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2018 podľa kapitol (101 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2018, 2019 a 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2018, 2019 a 2020 (304 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie (51 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (51 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie (51 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2018 (98 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (98 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020 (98 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018 a 2019 - 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018 a 2019 - 2020 (13 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018 a 2019 - 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2018 a 2019 - 2020 (195 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020 (17 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2018 až 2020 (167 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam – stavby/stroje  nad 3 320 000 eur (Parlamentné tlače) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur (119 KB)
Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2018 - 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2018 - 2020 (50 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.