Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2018 2019 2020  
01 Kancelária Národnej rady SR  
128 477 856  
9 988 350 2 466 434 2 466 434  
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu  
1 - Stavby  
128 477 856  
128 477 856  
9 988 350  
9 988 350  
9 988 350  
2 466 434  
2 466 434  
2 466 434  
2 466 434  
2 466 434  
2 466 434  
134 NKP Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca  
128 477 856  
00151491 Kancelária Národnej rady SR  
03 Úrad vlády SR  
18 160 862  
480 000  
480 000  
280 000  
280 000  
480 000  
480 000  
280 000  
280 000  
480 000  
480 000  
280 000  
280 000  
06P0201 Podporné činnosti  
1 - Stavby  
18 160 862  
8 182 730  
28633 Rekonštrukcie a modernizácie objektov  
8 182 730  
00151513 Úrad vlády SR  
9 978 132  
2 - Stroje a zariadenia  
13455 Kapitálové transfery  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
9 978 132  
00151513 Úrad vlády SR  
09 Slovenská informačná služba  
22 462 722  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
06T0302 Podporné činnosti  
2 - Stroje a zariadenia  
1004472 OZP 3  
22 462 722  
22 462 722  
22 462 722  
00826847 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
3 507 502  
3 507 502  
3 507 502  
3 507 502  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
300 000  
06U0A01 Riadenie programov  
2 - Stroje a zariadenia  
2031 Nákup dopravných prostriedkov  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
1 077 376 336  
48 342 049  
48 342 049  
18 969 358  
207 230 341  
10 299 793  
10 299 793  
519 793  
281 854 976  
8 906 512  
8 906 512  
406 512  
387 582 108  
11 456 556  
11 456 556  
421 056  
09504 Rozvoj infraštruktúry síl  
1 - Stavby  
110000016 Vykup pozemkov v stalych posadkach  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
28011 Zemianske Kostoľany - zateplenie a plynofikácia objektov  
4 648 335  
3 433 856  
4 000 000  
11 710 500  
5 580 000  
2 600 000  
2 200 000  
400 000  
2 000 000  
1 000 000  
3 000 000  
2 000 000  
500 000  
0
225 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31164 Michalovce, Mestské kasárne - rekonštrukcia budovy č. 2  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35196 CV Lešť - rekonštrukcia strelnice Kamenný Vrch  
600 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35203 CV Lešť - taktické cvičisko boja v zastavanom priestore - OREMLAND  
4 500 000  
80 000  
5 210 500  
5 000 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35222 VŠC B. Bystrica - výstavba atletického štadióna  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
09505 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu  
2 - Stroje a zariadenia  
923 407 325  
923 407 325  
6 000 000  
185 507 785  
185 507 785  
0
253 376 140  
253 376 140  
2 000 000  
318 204 773  
318 204 773  
4 000 000  
31099 Letiskový rádiolokátor  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31104 Viacúčelové taktické lietadlá  
156 824 959  
56 358 418  
3 500 000  
16 700 422  
18 249 328  
0
47 063 688  
11 756 420  
500 000  
55 950 000  
1 000 000  
0
93 060 849  
3 768 620  
3 000 000  
2 620 000  
1 000 000  
1 000 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31106 Stredné dopravné lietadlo SPARTAN C-27J  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31107 Bezpilotné prostriedky UAV  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31108 Viacúčelové vrtuľníky (RPP 713005-47)  
195 443 292  
5 654 252  
36 600 000  
2 000 000  
1 346 280  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31110 Systém. integr. DELSYS, MODULAR, ZUZANA  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31114 Ručné zbrane  
5 865 824  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
1 / 6  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2018  
2019  
2020  
31115 Viacúčelové taktické vozidlo BOV 4x4  
113 659 090  
8 961 457  
14 280 000  
46 180 171  
53 198 919  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31116 Výbava a materiál pre 5. pluk špeciálneho určenia  
1 617 300  
5 950 000  
13 320 000  
2 000 000  
3 160 000  
34 780 000  
10 619 904  
4 404 551  
3 080 000  
0
500 000  
3 316 313  
15 000 000  
0
500 000  
6 000 000  
16 000 000  
2 000 000  
2 250 000  
64 000 000  
11 500 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31132 Modernizácia BVP-2  
23 668 913  
44 320 000  
7 240 599  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31634 Rádiolokátor 3D - stredný dosah  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31635 MTA Landrover  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31859 Materiálno - technické prostriedky ŠBP  
16 622 322  
138 780 000  
48 017 264  
4 404 551  
1 990 000  
40 000 000  
14 819 548  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
32186 BOV 8x8  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33078 ANTT-N3G a jeho modifikácie  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33150 Ženijná technika / EOD + žpr.  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33154 VTaM pre ISTAR  
10 180 000  
15 306 385  
8 500 000  
5 100 000  
5 000 000  
1 000 000  
0
2 000 000  
10 306 385  
6 000 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33461 LRR, letecká výzbroj a výstroj  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35034 ANTS - N2G a jeho modifikácie  
1 500 000  
10 000 000  
5 900 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35035 Špeciálne stroje a materiál VTM - VTSÚ  
10 000 000  
16 100 000  
28 000 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35036 Rádiolokátor 3D - malý dosah  
2 200 000  
0
8 000 000  
28 000 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35352 155 mm ShKH  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
09506 Rozvoj komunikačných a informačných systémov  
2 - Stroje a zariadenia  
93 801 982  
93 801 982  
15 055 261  
10 990 033  
10 990 033  
0
17 755 713  
17 755 713  
0
48 530 500  
48 530 500  
11 065 500  
31143 Prepojenie NTK, bojový rádiový systém (MOKYS)  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31154 IS stacionál. digitál. rádiorel. systém (SDRS)  
9 609 534  
7 518 324  
8 900 000  
21 365 000  
6 700 000  
4 658 117  
19 995 746  
500 000  
200 000  
3 500 000  
0
500 000  
0
3 400 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31626 Vybudovanie vys. oper. siete špeciál. určenia JKP  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31997 VISU - Vojenský informačný systém o území  
2 000 000  
0
3 400 000  
21 365 000  
5 000 000  
4 300 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33139 BKRS - Bojový komunikačnýrádiový systém  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33140 BSVR - Brigádny systém velenia a riadenia  
800 000  
200 000  
5 790 033  
900 000  
150 000  
14 205 713  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33141 IS MO SR_D MILSEC  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35041 Spojovacie prostriedky a ochrana informácií  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
0960101 Riadenie obrany  
2 - Stroje a zariadenia  
5 044 966  
5 044 966  
5 044 966  
0
0
0
1 360 963  
1 360 963  
1 360 963  
3 684 003  
3 684 003  
3 684 003  
35427 MO SR - nákup autobusov  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
0960103 Správa nehnuteľného majetku  
1 - Stavby  
3 385 360  
3 385 360  
3 385 360  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
400 000  
2 400 000  
2 400 000  
2 400 000  
30990 SEMaI stavby - technické zhodnotenie  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
2 / 6  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2018 2019 2020  
0960202 Pozemná obrana  
3 394 654  
3 394 654  
3 394 654  
32 730 55 648 3 306 276  
2 - Stroje a zariadenia  
32 730  
32 730  
55 648  
55 648  
3 306 276  
3 306 276  
35444 PS - nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
12 Ministerstvo vnútra SR  
257 376 837  
20 000 000  
3 000 000  
20 000 000  
3 000 000  
20 000 000  
3 000 000  
0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a  
zabezpečenie ich prevádzky  
37 536 509  
1 - Stavby  
37 536 509  
37 536 509  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
11913 Rezerva - Stavby KŠÚ - 07811  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60101 Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite  
15 276 721  
15 276 721  
5 655 529  
3 429 000  
3 429 000  
729 000  
3 429 000  
3 429 000  
729 000  
3 429 000  
3 429 000  
729 000  
1 - Stavby  
17660 Osobitné finančné prostriedky  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
22268 Rekonštrukcia obvodných oddelení PZ  
9 621 192  
2 700 000  
2 700 000  
2 700 000  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60103 Prevencia kriminality  
2 - Stroje a zariadenia  
13 770 474  
13 770 474  
13 770 474  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
25884 Prevencia kriminality  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60701 Centrálna podpora  
1 - Stavby  
190 793 133  
66 819 587  
66 819 587  
10 571 000  
5 000 000  
5 000 000  
10 571 000  
5 000 000  
5 000 000  
10 571 000  
5 000 000  
5 000 000  
33617 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb ministertsva  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
2 - Stroje a zariadenia  
123 973 547  
42 888 614  
5 571 000  
1 171 000  
5 571 000  
1 171 000  
5 571 000  
1 171 000  
17665 Prevádzkové stroje a zariadenia - ORF-(aj zdroj 72)  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
19780 Automobilová technika  
81 084 932  
4 400 000  
4 400 000  
4 400 000  
37879693 Horská záchranná služba  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
34 958 884  
25 024 672  
25 024 672  
7 154 630  
4 447 218  
1 624 100  
1 624 100  
73 683  
2 530 118  
3 375 118  
07002 Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie  
1 - Stavby  
0
0
0
0
0
0
26989 Rek.objektov a SBT ÚVTOS Dubnica nad Váhom  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
6025012 Rekonštrukcia UVV Bratislava  
17 870 042  
1 550 417  
0
0
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
08P02 06X0102 Prevádzka súdov  
1 - Stavby  
9 934 212  
5 134 212  
5 134 212  
2 823 118  
1 223 118  
1 223 118  
2 530 118  
930 118  
930 118  
3 375 118  
1 775 118  
1 775 118  
25818 havarijné stavy súdnych budov  
00166073 Ministerstvo spravodlivosti SR  
2 - Stroje a zariadenia  
4 800 000  
4 800 000  
1 600 000  
1 600 000  
1 600 000  
1 600 000  
1 600 000  
1 600 000  
35419 KV pre súdy neurčené  
00166073 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
11 697 759  
7 367 657  
7 367 657  
7 367 657  
308 946  
281 410  
281 410  
281 410  
229 446  
201 910  
201 910  
201 910  
256 946  
229 410  
229 410  
229 410  
07205 Výkon funkcií finančnej správy  
2 - Stroje a zariadenia  
00125 Nákup osobných automobilov  
42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
07401 Tvorba a implementácia politík  
4 330 102  
4 330 102  
4 330 102  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
2 - Stroje a zariadenia  
23191 Prevádzkové stroje a zariadenia  
00151564 DataCentrum  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
2 032 140 850  
990 736 466  
107 474 420  
62 639 767  
610 273 172  
362 545 933  
682 814 775  
279 322 466  
0750801 PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja  
environmentálnej infraštruktúry  
3 / 6  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2018  
2019  
2020  
2 - Stroje a zariadenia  
990 736 466  
990 736 466  
62 639 767  
62 639 767  
362 545 933  
362 545 933  
279 322 466  
279 322 466  
30989 PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (OPKŽP)  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750802 PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu  
pred povodňami  
188 235 294  
0
13 127 557  
129 411 765  
2 - Stroje a zariadenia  
188 235 294  
188 235 294  
0
0
13 127 557  
13 127 557  
129 411 765  
129 411 765  
30988 PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(OP KŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750803 PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti  
mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy  
256 930 250  
10 343 975  
48 395 146  
105 794 552  
2 - Stroje a zariadenia  
256 930 250  
256 930 250  
10 343 975  
10 343 975  
48 395 146  
48 395 146  
105 794 552  
105 794 552  
30987 PO 3 Podpora riadenia rizík, riad. mimoriad. udalostí(OPKŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750804 PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
2 - Stroje a zariadenia  
532 867 691  
532 867 691  
532 867 691  
25 771 774  
25 771 774  
25 771 774  
168 344 383  
168 344 383  
168 344 383  
149 532 831  
149 532 831  
149 532 831  
30986 PO 4 Energet. efektívne nízkouhlíkové hosp. (OPKŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
076030D PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)  
2 - Stroje a zariadenia  
63 371 149  
63 371 149  
63 371 149  
8 718 904  
8 718 904  
8 718 904  
17 860 153  
17 860 153  
17 860 153  
18 753 161  
18 753 161  
18 753 161  
30985 PO 5 Technická pomoc OP KŽP (2014-2020)  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
336 023 628  
170 834 851  
113 740 001  
82 240 001  
83 927 708  
68 340 000  
67 540 000  
63 040 000  
20 887 708  
5 300 000  
4 500 000  
0
20 887 708  
5 300 000  
4 500 000  
0
02604 Športová infraštruktúra  
1 - Stavby  
29663 Národný futbalový štadión, Bratislava  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
29664 Rekonštrukcie futbalových štadiónov - SFZ  
31 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
2 - Stroje a zariadenia  
57 094 850  
57 094 850  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
2238 SŠSŠaM - Materiálno technické zabezpečenie reprezentantov SR a športových talentov  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky  
2 - Stroje a zariadenia  
4 949 056  
4 949 056  
4 949 056  
237 500  
237 500  
237 500  
237 500  
237 500  
237 500  
237 500  
237 500  
237 500  
19891 SVaT - podprogram 06K12  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  
1 - Stavby  
98 962 777  
98 962 777  
98 962 777  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
11762 Rezerva - podprogram 07711 (Stavby)  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07713 Rozvoj vysokého školstva  
8 000 000  
8 000 000  
8 000 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
2 - Stroje a zariadenia  
11767 Rezerva - podprogram 07713 (Rozvoj)  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07714 Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva  
2 - Stroje a zariadenia  
4 336 268  
4 336 268  
4 336 268  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
13520 Rozšírenie siete SANET - 07714  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07813 Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva  
1 - Stavby  
33 212 221  
24 600 001  
24 600 001  
5 720 110  
4 900 000  
4 900 000  
5 720 110  
4 900 000  
4 900 000  
5 720 110  
4 900 000  
4 900 000  
30976 SRŠ - Materské škôlky a telocvične  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
2 - Stroje a zariadenia  
8 612 220  
8 612 220  
820 110  
820 110  
820 110  
820 110  
820 110  
820 110  
11922 Rezerva - podprogram 07813  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
0781F Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a  
zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR  
15 728 455  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
4 / 6  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2018 2019 2020  
1 - Stavby  
15 728 455  
1 500 000 1 500 000 1 500 000  
11914 Rezerva - havárie na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC  
15 728 455  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
139 262 328  
139 262 328  
139 262 328  
139 262 328  
70 000 000  
70 000 000  
70 000 000  
70 000 000  
74 429 914  
74 429 914  
74 429 914  
74 429 914  
74 329 919  
74 329 919  
74 329 919  
74 329 919  
07A0408 Ostatná technika zdravotníckych zariadení  
2 - Stroje a zariadenia  
16373 transfery pre PO a iné  
00165565 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
14 045 250  
14 045 250  
6 133 584  
6 133 584  
2 500 000  
2 500 000  
2 470 000  
2 470 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 470 000  
2 470 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 470 000  
2 470 000  
07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch  
1 - Stavby  
29344 DeD-Nákup a rekonštrukcia rodinných domov  
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
00351636 Detský domov Piešťany  
2 - Stroje a zariadenia  
7 911 666  
7 911 666  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
15974 Zdravotnícke a rehabilitačné zariadenia  
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
24 Ministerstvo kultúry SR  
97 237 478  
50 000 000  
50 000 000  
50 000 000  
29 218 937  
500 000  
500 000  
500 000  
2 000 000  
2 000 000  
08S0101 Divadlá a divadelná činnosť  
1 - Stavby  
0
0
0
0
0
0
36001 SND - Rekonštrukcia historickej budovy  
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
00164763 Slovenské národné divadlo  
08S0105 Knižnice a knižničná činnosť  
2 - Stroje a zariadenia  
7 153 552  
7 153 552  
7 153 552  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
32561 UKB - Udržateľnosť projektu CDA  
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
00164631 Univerzitná knižnica v Bratislave  
08S0106 Múzeá a galérie  
20 198 740  
20 198 740  
20 198 740  
26 718 937  
26 718 937  
26 718 937  
0
0
0
0
0
0
1 - Stavby  
02021 SNG - Rekoštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG  
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
00164712 Slovenská národná galéria  
08S0203 Obnovme si svoj dom  
1 - Stavby  
19 885 186  
19 885 186  
19 885 186  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
100000051 DS - Obnovme si svoj dom  
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
514 793 508  
175 772 409  
175 772 409  
175 772 409  
143 390 520  
19 038 361  
19 038 361  
19 038 361  
229 724 339  
13 518 021  
13 518 021  
13 518 021  
224 035 970  
11 064 575  
11 064 575  
11 064 575  
07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly  
1 - Stavby  
100000091 Podpora rozvoja strategických investícií - investičné stimuly  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
2 - Stroje a zariadenia  
209 810 869  
209 810 869  
209 810 869  
614 014  
614 014  
614 014  
178 322 662  
178 322 662  
178 322 662  
148 074 946  
148 074 946  
148 074 946  
31016 Podpora vyskumu, vývoja a inovácii  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 2.2.2  
2 - Stroje a zariadenia  
11 771 025  
11 771 025  
11 771 025  
1 412 567  
1 412 567  
1 412 567  
8 453 098  
8 453 098  
8 453 098  
5 090 058  
5 090 058  
5 090 058  
31017 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BK  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 3  
2 - Stroje a zariadenia  
106 810 123  
555 873  
26 563 025  
57 178 851  
106 810 123  
555 873  
26 563 025  
57 178 851  
5 / 6  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2018  
2019  
2020  
31018 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP  
106 810 123  
555 873  
26 563 025  
57 178 851  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4  
2 - Stroje a zariadenia  
10 629 082  
10 629 082  
10 629 082  
121 769 705  
121 769 705  
121 769 705  
2 867 533  
2 867 533  
2 867 533  
2 627 540  
2 627 540  
2 627 540  
31019 Posilnenie konkurencieschopnosti MSP v BK  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
5 250 000  
5 250 000  
5 250 000  
5 250 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
0900101 Kontrola a zodpovednoť za programy  
1 - Stavby  
33729 Rekonštrukcia a technické zhodnotenie budov  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
227 191 547  
159 165 660  
159 165 660  
159 165 660  
87 578 569  
40 000 000  
40 000 000  
40 000 000  
82 978 569  
40 000 000  
40 000 000  
40 000 000  
81 578 569  
40 000 000  
40 000 000  
40 000 000  
01701 Výstavba a obnova bytového fondu  
1 - Stavby  
25841 Výstavba a obnova bytového fondu  
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky  
0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)  
1 - Stavby  
33 193 919  
33 193 919  
33 193 919  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
11201 Výstavba diaľnic a rýchostných ciest  
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky  
0530503 Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské  
Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat)  
3 934 991  
6 000 000  
1 400 000  
0
1 - Stavby  
3 934 991  
3 934 991  
6 000 000  
6 000 000  
1 400 000  
1 400 000  
0
0
33468 Obojstranné odpočívadlo km 53,00 - PPP R1  
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky  
07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete  
1 - Stavby  
26 159 637  
26 159 637  
26 159 637  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
15907 Liptovský Mikuláš - Poprad, modernizácia trate  
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky  
0EK0L0B Informačný systém na správu katastrálnych dát  
2 - Stroje a zariadenia  
4 737 340  
4 737 340  
4 737 340  
1 858 569  
1 858 569  
1 858 569  
1 858 569  
1 858 569  
1 858 569  
1 858 569  
1 858 569  
1 858 569  
13973 Software  
00003328 Slovenská správa ciest  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
5 107 071  
5 107 071  
5 107 071  
5 107 071  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
100 000  
07U0102 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
1 - Stavby  
11301 Rekonštrukcie a modernizácie budov v kapitole ÚGKK SR, BA Chlumeckého 2 - 4  
00166260 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
51 Slovenská akadémia vied  
8 262 466  
8 262 466  
8 262 466  
8 262 466  
639 633  
639 633  
639 633  
639 633  
639 633  
639 633  
639 633  
639 633  
639 633  
639 633  
639 633  
639 633  
087060J Koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb  
1 - Stavby  
01333 Drobné stavby s RN do 20 mil. pre rozp. org. - Ú SAV  
00037869 Úrad SAV  
00490750 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV