Parlamentná tlač 176 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 176
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 12. 10. 2012
Názov Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2013 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015)
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (13 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (10 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (8 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (19 KB)
Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 (68 KB)
Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2013 (51 KB)
Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013  (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (57 KB)
Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2013 (233 KB)
Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2013 (16 KB)
Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2013 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2013 (11 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (13 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (16 KB)
Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (15 KB)
Úvodná strana návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu rozpočtu (8 KB)
Návrh rozpočtu (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu (640 KB)
Prílohy - úvodná strana (Príloha) Prílohy - úvodná strana (10 KB)
Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (Príloha) Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (165 KB)
Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (47 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy - Obal (Príloha) Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy - Obal (15 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (32 KB)
Príloha č. 4 - Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy (Príloha) Príloha č. 4 - Informácia o podmienených záväzkoch subjektov verejnej správy (17 KB)
Príloha č. 5 - Implicitné záväzky (Príloha) Príloha č. 5 - Implicitné záväzky (139 KB)
Príloha č. 6 - Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014 (aktualizácia 2012) (Príloha) Príloha č. 6 - Stratégia riadenia štátneho dlhu na roky 2011 až 2014 (aktualizácia 2012) (112 KB)
Úvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (12 KB)
Zoznam tabuliek a príloh k tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Iný typ dokumentu) Zoznam tabuliek a príloh k tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (11 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2013 (76 KB)
Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2014 a 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2014 a 2015 (74 KB)
Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (61 KB)
Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014 (61 KB)
Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2015 (61 KB)
Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2013 (64 KB)
Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2013 (66 KB)
Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (61 KB)
Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 (61 KB)
Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 (61 KB)
Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2013 (59 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2013 podľa programov (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2013 podľa programov (149 KB)
Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2013 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2013 podľa kapitol (125 KB)
Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2013, 2014, 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2013, 2014, 2015 (195 KB)
Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie (94 KB)
Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (94 KB)
Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014 (94 KB)
Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2015 (94 KB)
Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2013 a tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2014-2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štáteho dlhu na rok 2013 a tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2014-2015 (13 KB)
Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (16 KB)
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Nórsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (16 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci programu Švajčiarsky finančný mechanizmus 2009 - 2014 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015 (26 KB)
Tabuľka č. 16 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (136 KB)
Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2013 - 2015  (Iný typ dokumentu) Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2013 - 2015 (55 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.