Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 89
Dátum doručenia: 29. 9. 2006
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (10 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (112 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (41 KB)
Tabuľka zhody (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody (56 KB)
Príloha č. 1 - Choroby, na ktoré sa vzťahuje úhrada škôd a nákladov (Príloha) Príloha č. 1 - Choroby, na ktoré sa vzťahuje úhrada škôd a nákladov (9 KB)
Príloha č. 2 - Sídla regionálnych veterinárnych a potravinových správ a ich územné obvody (Príloha) Príloha č. 2 - Sídla regionálnych veterinárnych a potravinových správ a ich územné obvody (13 KB)
Príloha č. 3 - Choroby, ktoré podliehajú hláseniu (Príloha) Príloha č. 3 - Choroby, ktoré podliehajú hláseniu (9 KB)
Príloha č. 4 - Choroby, ktoré podliehajú  hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch (Príloha) Príloha č. 4 - Choroby, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch (12 KB)
Príloha č. 5 - Choroby, ktoré podliehajú hláseniu, a ktoré môžu byť zaradené do národného programu eradikácie (Príloha) Príloha č. 5 - Choroby, ktoré podliehajú hláseniu, a ktoré môžu byť zaradené do národného programu eradikácie (10 KB)
Príloha č. 6 - Študijný plán veterinárnych lekárov (Príloha) Príloha č. 6 - Študijný plán veterinárnych lekárov (13 KB)
Príloha č. 7 - Názvy diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo veterinárnom lekárstve (Príloha) Príloha č. 7 - Názvy diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo veterinárnom lekárstve (15 KB)
Príloha č. 8 - Zoznam preberaných právnych aktov ES a  EÚ (Príloha) Príloha č. 8 - Zoznam preberaných právnych aktov ES a EÚ (9 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat (17 KB)
Odôvodnenie vyhlášky (Iný typ dokumentu) Odôvodnenie vyhlášky (13 KB)
Predkladacia správa vyhlášky (Predkladacia správa) Predkladacia správa vyhlášky (7 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náhrade nákladov a škôd súvisiacich s likvidáciou chorôb hospodárskych zvierat (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náhrade nákladov a škôd súvisiacich s likvidáciou chorôb hospodárskych zvierat (13 KB)
Príloha č. 1 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - ošípané (Príloha) Príloha č. 1 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - ošípané (9 KB)
Príloha č. 2 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - hovädzí dobytok (Príloha) Príloha č. 2 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - hovädzí dobytok (9 KB)
Príloha č. 3 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - ovce (Príloha) Príloha č. 3 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - ovce (9 KB)
Príloha č. 4 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - kozy (Príloha) Príloha č. 4 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - kozy (9 KB)
Príloha č. 5 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - hydina (Príloha) Príloha č. 5 - Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - hydina (9 KB)
Príloha č. 6 - Prehľad o nariadenej likvidácii vajec (Príloha) Príloha č. 6 - Prehľad o nariadenej likvidácii vajec (9 KB)
Príloha č. 7 - Požiadavka na úhradu nákladov - sumarizácia podľa jednotlivých položiek (Príloha) Príloha č. 7 - Požiadavka na úhradu nákladov - sumarizácia podľa jednotlivých položiek (9 KB)
Príloha č. 8 - Špecifikácia nákladov uvedených v žiadosti a posúdenie oprávnenosti čerpania nákladov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (Príloha) Príloha č. 8 - Špecifikácia nákladov uvedených v žiadosti a posúdenie oprávnenosti čerpania nákladov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (10 KB)
Príloha č. 9 - Prehľad o nariadenej likvidácii včelstiev (Príloha) Príloha č. 9 - Prehľad o nariadenej likvidácii včelstiev (10 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane spoločenských zvierat a požiadavky na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky pre zvieratá (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane spoločenských zvierat a požiadavky na chovné zariadenia, karanténne stanice a útulky pre zvieratá (35 KB)
Príloha č. 1 - Minimálne požiadavky na  voľnú plochu koterca pre psa (Príloha) Príloha č. 1 - Minimálne požiadavky na voľnú plochu koterca pre psa (9 KB)
Príloha č. 2 - Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre mačku a fretku (Príloha) Príloha č. 2 - Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre mačku a fretku (9 KB)
Príloha č. 3 - Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre hlodavca (Príloha) Príloha č. 3 - Minimálne požiadavky na priestor chovného zariadenia pre hlodavca (10 KB)
Príloha č. 4 - Minimálne požiadavky na priestor klietky pre vtáka (Príloha) Príloha č. 4 - Minimálne požiadavky na priestor klietky pre vtáka (9 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii ošípaných (22 KB)
Predkladacia správa vyhlášky (Predkladacia správa) Predkladacia správa vyhlášky (7 KB)
Príloha č. 1 - Spôsob tetovania a spôsob zakladania plastovej ušnej značky (Príloha) Príloha č. 1 - Spôsob tetovania a spôsob zakladania plastovej ušnej značky (28 KB)
Príloha č. 2 - Plastová ušná značka hranatého tvaru používaná na označovanie ošípaných (Príloha) Príloha č. 2 - Plastová ušná značka hranatého tvaru používaná na označovanie ošípaných (36 KB)
Príloha č. 3 - Registrácia chovu (farmy) (Príloha) Príloha č. 3 - Registrácia chovu (farmy) (21 KB)
Príloha č. 4 - Register ošípaných v chove (na farme) (Príloha) Príloha č. 4 - Register ošípaných v chove (na farme) (12 KB)
Príloha č. 5 (Príloha) Príloha č. 5 (17 KB)
Príloha č. 6 - Číselníky kódov (Príloha) Príloha č. 6 - Číselníky kódov (11 KB)
Príloha č. 7 - Doklad o premiestnení ošípaných (Príloha) Príloha č. 7 - Doklad o premiestnení ošípaných (20 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách postgraduálneho  vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí vykonávajú štátne veterinárne činnosti ... (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov, ktorí vykonávajú štátne veterinárne činnosti ... (22 KB)
Príloha č. 1 - Osvedčenie o absolvovaní celoživotného vzdelávania úradného veterinárneho lekára (Príloha) Príloha č. 1 - Osvedčenie o absolvovaní celoživotného vzdelávania úradného veterinárneho lekára (7 KB)
Príloha č. 2 - Osvedčenie o absolvovaní celoživotného vzdelávania úradného veterinárneho asistenta (Príloha) Príloha č. 2 - Osvedčenie o absolvovaní celoživotného vzdelávania úradného veterinárneho asistenta (7 KB)
Príloha č. 3 - Osvedčenie o absolvovaní odbornej akreditačnej skúšky (Príloha) Príloha č. 3 - Osvedčenie o absolvovaní odbornej akreditačnej skúšky (7 KB)
Príloha č. 4 - Diplom o atestácii prvého stupňa (Príloha) Príloha č. 4 - Diplom o atestácii prvého stupňa (7 KB)
Príloha č. 5 - Diplom o atestácii druhého stupňa (Príloha) Príloha č. 5 - Diplom o atestácii druhého stupňa (7 KB)
Príloha č. 6 - Osvedčenie o absolvovaní celoživotného vzdelávania zamestnanca úradného veterinárneho laboratória (Príloha) Príloha č. 6 - Osvedčenie o absolvovaní celoživotného vzdelávania zamestnanca úradného veterinárneho laboratória (7 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane voľne žijúcich  zvierat a požiadavky na ustajnenie voľne žijúcich  zvierat (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane voľne žijúcich zvierat a požiadavky na ustajnenie voľne žijúcich zvierat (26 KB)
Príloha (Príloha) Príloha (101 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka (18 KB)
Príloha č. 1 - Ušná značka (Príloha) Príloha č. 1 - Ušná značka (14 KB)
Príloha č. 2 - Registrácia chovu (farmy) (Príloha) Príloha č. 2 - Registrácia chovu (farmy) (20 KB)
Príloha č. 3 - Individulány register hovädzieho dobytka v chove (Príloha) Príloha č. 3 - Individulány register hovädzieho dobytka v chove (21 KB)
Príloha č. 4 (Príloha) Príloha č. 4 (24 KB)
Príloha č. 5 - Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka (Príloha) Príloha č. 5 - Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka (23 KB)
Príloha č. 6 - Sprievodný doklad zvieraťa - pas (Príloha) Príloha č. 6 - Sprievodný doklad zvieraťa - pas (18 KB)
Príloha č. 7 - Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní (Príloha) Príloha č. 7 - Sprievodný doklad teľaťa do veku 28 dní (12 KB)
Príloha č. 8 - Kódy chovov (Príloha) Príloha č. 8 - Kódy chovov (8 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec a kôz (19 KB)
Príloha č. 1 - Vzory ušných značiek (Príloha) Príloha č. 1 - Vzory ušných značiek (49 KB)
Príloha č. 2 (Príloha) Príloha č. 2 (25 KB)
Príloha č. 3 - Registrácia farmy (Príloha) Príloha č. 3 - Registrácia farmy (16 KB)
Príloha č. 4 - Doklad o premiestnení oviec a kôz (Príloha) Príloha č. 4 - Doklad o premiestnení oviec a kôz (23 KB)
Príloha č. 5A (Príloha) Príloha č. 5A (23 KB)
Príloha č. 5B - Číselník kódov udalostí (Príloha) Príloha č. 5B - Číselník kódov udalostí (12 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 29. 11. 2006..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 30. 11. 2006.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 101 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 101 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 90 zo dňa 18. 10. 2006.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 29. 11. 2006.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 30. 11. 2006.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 90 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 90 (14 KB)

Rokovanie výborov

27. 11. 2006, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
29. 11. 2006, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22. 11. 2006, Ústavnoprávny výbor NR SR
23. 11. 2006, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
21. 11. 2006, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody


Rokovanie gestorského výboru

8. 12. 2006, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR dňa 12. 12. 2006.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 157 zo dňa 12. 12. 2006

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 1. 2007 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 1. 2007), čiastka 28/2007, číslo 39/2007.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.