Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postúpil do II. čítania)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1528
Dátum doručenia: 30. 3. 2023
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (13 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (219 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (308 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (58 KB)
Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (24 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (41 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (41 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (39 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov (29 KB)
Návrh vyhlášky o Registri darov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o Registri darov (22 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ (145 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ (119 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 (34 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 (88 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2002/90/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2002/90/ES (24 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/99/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a rady 2008/99/ES (71 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES (40 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (44 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ (97 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ (32 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a rady 2013/40/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a rady 2013/40/EÚ (47 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (68 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1673 (133 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/713 (72 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1605 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1605 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2201 zo dňa 3. 5. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 9. 6. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us902201 (Uznesenie (1. čítanie)) Us902201 (19 KB)

Rokovanie výborov

12. 6. 2023, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
8. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 6. 2023, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
12. 6. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

13. 6. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2201 zo dňa 3. 5. 2023Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.