Parlamentná tlač 1718 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1718
Typ Iný typ
Dátum doručenia 18. 5. 2023
Názov Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2022
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (16 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (18 KB)
Návrh štátneho záverečného účtu (Iný typ dokumentu) Návrh štátneho záverečného účtu (569 KB)
Predkladacia správa (Predkladacia správa) Predkladacia správa (18 KB)
Tabuľka č. 1 Bilancia príjmov a výdavkov ŠR za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 Bilancia príjmov a výdavkov ŠR za rok 2022 (37 KB)
Tabuľka č. 2 Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 Daňové príjmy štátneho rozpočtu za rok 2022 (39 KB)
Tabuľka č. 3 Nedaňové príjmy ŠR, granty a transfery za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 Nedaňové príjmy ŠR, granty a transfery za rok 2022 (33 KB)
Tabuľka č. 4 Príjmy kapitol ŠR za rok 2022 - záväzné ukazovatele (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 Príjmy kapitol ŠR za rok 2022 - záväzné ukazovatele (17 KB)
Tabuľka č. 5 Príjmy ŠR podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 Príjmy ŠR podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2022 (108 KB)
Tabuľka č. 6 Príjmy ŠR podľa zdrojov v roku 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 Príjmy ŠR podľa zdrojov v roku 2022 (35 KB)
Tabuľka č. 7 Výdavky ŠR podľa kategórií a kapitol za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 Výdavky ŠR podľa kategórií a kapitol za rok 2022 (66 KB)
Tabuľka č. 8 Bežné transfery za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 Bežné transfery za rok 2022 (52 KB)
Tabuľka č. 9 Kapitálové výdavky za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9 Kapitálové výdavky za rok 2022 (45 KB)
Tabuľka č. 10 Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych RO za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 Finančné operácie na samostatných účtoch štátnych RO za rok 2022 (34 KB)
Tabuľka č. 11 Výdavky ŠR podľa funkčnej klasifikácie za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 Výdavky ŠR podľa funkčnej klasifikácie za rok 2022 (79 KB)
Tabuľka č. 12 Výdavky ŠR podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 Výdavky ŠR podľa kapitol ŠR a zdrojov v roku 2022 (75 KB)
Tabuľka č. 13 Výdavky ŠR na VaT podľa kapitol ŠR za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 Výdavky ŠR na VaT podľa kapitol ŠR za rok 2022 (43 KB)
Tabuľka č. 14 Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku podľa funkčnej klasifikácie za rok 2022 (46 KB)
Tabuľka č. 15 Čerpanie rezerv predsedu vlády SR za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 Čerpanie rezerv predsedu vlády SR za rok 2022 (42 KB)
Tabuľka č. 16 Prehľad výdavkov ŠR na realizáciu programov za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 Prehľad výdavkov ŠR na realizáciu programov za rok 2022 (54 KB)
Tabuľka č. 17 Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu EÚ podľa kapitol 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 17 Prehľad príjmov a výdavkov z rozpočtu EÚ podľa kapitol 2022 (32 KB)
Tabuľka č. 18 Prostriedky ŠR na financovanie spol. programov SR a EÚ podľa kapitol za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 18 Prostriedky ŠR na financovanie spol. programov SR a EÚ podľa kapitol za rok 2022 (25 KB)
Tabuľka č. 19 Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu z rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 19 Prehľad vzťahu jednotlivých kapitol ŠR k štátnemu rozpočtu z rok 2022 (36 KB)
Tabuľka č. 20 Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2022 a 2021 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 20 Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2022 a 2021 (36 KB)
Tabuľka č. 21 Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 21 Záväzné limity dotácií zo ŠR obciam za rok 2022 (15 KB)
Tabuľka č. 22 Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územných celkom za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 22 Záväzné limity dotácií zo ŠR vyšším územných celkom za rok 2022 (14 KB)
Tabuľka č. 23 Prehľad o plnení limitu počtu zamest., miezd, služ. príjmov a ost. osob. vyrovaní v kap. ŠR za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 23 Prehľad o plnení limitu počtu zamest., miezd, služ. príjmov a ost. osob. vyrovaní v kap. ŠR za rok 2022 (24 KB)
Tabuľka č. 24 Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 24 Prehľad o čerpaní miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách ŠR za rok 2022 (40 KB)
Tabuľka č. 25, 26, 27, 28 Systemizácia colníkov, hasičov, policajtov a vpojakov v štátnej službe za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 25, 26, 27, 28 Systemizácia colníkov, hasičov, policajtov a vpojakov v štátnej službe za rok 2022 (13 KB)
Tabuľka č. 29 Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 29 Príjmy štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2022 (38 KB)
Tabuľka č. 30 Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 30 Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa kategórií a kapitol ŠR za rok 2022 (46 KB)
Tabuľka č. 31 Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa FK za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 31 Výdavky štátnych príspevkových organizácií podľa FK za rok 2022 (43 KB)
Tabuľka č. 32 Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2022 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 32 Finančné operácie štátnych príspevkových organizácií za rok 2022 (33 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.