Bežné transfery za rok 2022 Bežné transfery za rok 2022 Bežné transfery za rok 2022 Bežné transfery za rok 2022 Bežné transfery za rok 2022 Bežné transfery za rok 2022 Bežné transfery za rok 2022
(v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur) (v tis. eur)
Kapitola štátneho rozpočtu 640 - Bežné transfery 641 - Transfery v rámci verejnej správy 641001 - Príspevkovej organizácii Kapitola štátneho rozpočtu 641002 - Štátnemu účelovému fondu  641003 - Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam  641006 - Rozpočtovej organizácii Kapitola štátneho rozpočtu   641008 - Verejnej vysokej škole 641009 - Obci 641010 - Vyššiemu územnému celku Kapitola štátneho rozpočtu 641012 - Ostatným subjektom verejnej správy 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám   642001 - Obč. združeniu, nadácii a neinvest. fondu Kapitola štátneho rozpočtu  642031 - Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 644 - Transfery nef. sub. a transf. PO nezaradeným vo verej.sektore v registri organizácií vedenom ŠÚ SR  644001 - Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC Kapitola štátneho rozpočtu  644002 - Ostatnej právnickej osobe 644003 - Fyzickej osobe - podnikateľovi 647 - Transfery do tuzemských finančných inštitúcií Kapitola štátneho rozpočtu 649 - Transfery do zahraničia 649003 - Medzinárodnej organizácii 649005 - Odvody do rozpočtu EÚ
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Kancelária Národnej rady SR    2101 179 581 324,6 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 113 506 447,8 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 66 75 113,6 66 75 113,6 0 0 0,0
 Kancelária prezidenta SR          2102 218 296 135,8 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 218 296 135,8 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad vlády SR                  2103 73 715 21 403 29,0 1 300 18 900 1 453,8 0 48 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 36 0,0 650 18 292 2 814,2 650 172 26,5  Úrad vlády SR                  2103 0 348 0,0 1 363 2 463 180,7 0 888 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 71 052 0 0,0 0 0 0,0  Úrad vlády SR                  2103 71 052 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 40 0,0 0 40 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 63 588 164 829 259,2 50 442 111 062 220,2 30 785 36 109 117,3  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 0 67 357 0,0 0 14 0,0 0 213 0,0  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 0 2 168 0,0 0 2 028 0,0 19 657 2 703 13,8  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 0 260 0,0 766 40 683 5 311,1 0 37 718 0,0  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 0 0 0,0 11 450 3 388 29,6 0 461 0,0  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 11 450 2 491 21,8 0 436 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 930 9 696 1 042,6 130 2 1,5 0 0 0,0
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 399 502 125,8 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 399 502 125,8 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Najvyšší súd SR 2106 68 335 492,6 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší súd SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší súd SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší súd SR 2106 0 0 0,0 62 333 537,1 0 0 0,0  Najvyšší súd SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší súd SR 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší súd SR 2106 6 2 33,3 6 2 33,3 0 0 0,0
 Generálna prokuratúra SR       2107 4 781 6 657 139,2 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 4 781 6 657 139,2 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 104 281 270,2 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 100 277 277,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 4 4 100,0 4 4 100,0 0 0 0,0
 Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 34 582 27 048 78,2 1 952 2 657 136,1 1 952 2 553 130,8  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 104 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 1 276 4 355 341,3 524 2 198 419,5  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 0 487 0,0 0 66 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 421 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 31 354 19 549 62,3 22 110 16 032 72,5 0 0 0,0
 Ministerstvo obrany SR         2111 151 834 193 272 127,3 12 706 45 164 355,5 3 500 26 186 748,2  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 0 0,0 9 206 18 828 204,5  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 150 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 121 417 128 867 106,1 300 265 88,3  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 5 700 4 263 74,8 3 200 3 200 100,0  Ministerstvo obrany SR         2111 2 500 1 063 42,5 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 12 011 14 978 124,7 12 011 14 978 124,7 0 0 0,0
 Ministerstvo vnútra SR         2112 89 646 212 350 236,9 29 490 150 076 508,9 793 12 740 1 606,6  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 0 0 0,0 5 827 25 814 443,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 842 0,0 662 76 494 11 555,0 0 7 956 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 59 114 57 564 97,4 5 600 8 343 149,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 0 3 122 0,0 0 603 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 2 258 0,0 0 261 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 1 042 1 588 152,4 992 1 548 156,0 0 0 0,0
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 23 585 32 262 136,8 1 770 4 491 253,7 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 0 0,0 1 770 4 473 252,7  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 18 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 21 799 27 692 127,0 1 275 838 65,7  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 59 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 59 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 16 20 125,0 16 20 125,0 0 0 0,0
 Ministerstvo financií SR       2115 25 142 56 785 225,9 3 650 6 610 181,1 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 3 382 3 116 92,1  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 268 3 494 1 303,7 5 947 40 756 685,3 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 3 681 0 0,0 3 681 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 3 317 1 874 56,5  Ministerstvo financií SR       2115 8 547 7 545 88,3 8 389 7 436 88,6 0 0 0,0
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 38 440 127 084 330,6 27 244 122 328 449,0 27 244 114 151 419,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 0 0,0 0 0 0,0 0 5 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 384 0,0 0 2 533 0,0 0 379 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 4 876 0,0 311 2 986 960,1 0 1 355 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 0 0,0 7 080 171 2,4 2 500 67 2,7  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 4 580 98 2,1 0 6 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 3 805 1 599 42,0 3 805 1 599 42,0 0 0 0,0
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 2 712 224 3 028 205 111,7 2 318 973 2 632 866 113,5 19 823 146 771 740,4  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0 0 0 0,0 0 91 0,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 622 304 654 263 105,1 5 410 3 246 60,0 34 387 10 561 30,7  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 22 759 24 158 106,1 330 934 354 536 107,1 79 837 85 880 107,6  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0 46 136 24 162 52,4 0 52 0,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 46 136 24 085 52,2 0 25 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 16 181 16 641 102,8 16 181 16 641 102,8 0 0 0,0
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 1 298 154 1 774 258 136,7 51 221 398 007 777,0 51 151 336 880 658,6  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 0 0,0 70 4 234 6 048,6 0 0 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 3 279 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 50 903 0,0 1 246 191 1 302 238 104,5 0 0 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 1 102 969 1 288 407 116,8 0 73 273 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 73 273 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 742 740 99,7 742 728 98,1 0 0 0,0
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 3 232 713 3 711 540 114,8 89 607 128 903 143,9 535 4 141 774,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 0 0 0,0 110 4 842 4 401,8  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 700 0,0 88 612 108 557 122,5 350 10 038 2 868,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 625 0,0 3 142 535 3 576 605 113,8 20 280 51 805 255,4  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 381 348 429 348 112,6 0 5 485 0,0 0 6 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 5 325 0,0 0 154 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 571 547 95,8 571 539 94,4 0 0 0,0
 Ministerstvo kultúry SR        2124 236 609 261 781 110,6 160 122 197 861 123,6 87 612 101 185 115,5  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 44 0,0 0 2 235 0,0 0 597 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 72 510 93 800 129,4 76 233 62 964 82,6 14 996 3 077 20,5  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0 0 603 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 577 0,0 0 26 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 254 353 139,0 244 353 144,7 0 0 0,0
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 252 278 501 973 199,0 72 647 86 628 119,2 5 839 23 850 408,5  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 66 808 62 619 93,7 0 0 0,0 0 16 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 0 141 0,0 0 2 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 4 820 25 957 538,5 100 169 169,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 173 578 388 351 223,7 2 096 166 338 7 936,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 171 482 221 471 129,2 0 542 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 1 233 1 037 84,1 1 233 1 037 84,1 0 0 0,0
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 1 120 146 616 293 55,0 18 469 46 749 253,1 18 469 46 499 251,8  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 0 0 0,0 0 63 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 0 149 0,0 0 10 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 28 0,0 1 112 7 272 654,0 0 4 981 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 1 099 565 561 184 51,0 0 9 641 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 1 099 565 464 275 42,2 0 87 268 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 1 000 1 088 108,8 1 000 1 088 108,8 0 0 0,0
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  2129 709 757 940 465 132,5 658 417 822 250 124,9 0 453 0,0  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  2129 25 000 25 000 100,0 0 0 0,0 14 500 14 111 97,3  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  2129 0 410 0,0 610 839 137,5 0 0 0,0  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  2129 0 2 0,0 22 646 20 103 88,8 0 91 0,0  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  2129 0 0 0,0 27 869 83 608 300,0 6 375 9 699 152,1  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  2129 21 494 66 318 308,5 0 7 591 0,0 0 13 274 0,0  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  2129 825 1 230 149,1 825 1 230 149,1 0 0 0,0
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 605 523 86,4 420 433 103,1 420 433 103,1  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 175 79 45,1 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 10 11 110,0 10 11 110,0 0 0 0,0
 Štatistický úrad SR            2132 930 1 280 137,6 857 813 94,9 857 813 94,9  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 73 467 639,7 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 53 231 435,8 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 53 231 435,8 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 23 123 534,8 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 90 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 23 33 143,5 23 33 143,5 0 0 0,0
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 1 061 1 066 100,5 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 91 187 205,5 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 970 879 90,6 970 879 90,6 0 0 0,0
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 193 206 106,7 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 58 73 125,9 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 135 133 98,5 135 133 98,5 0 0 0,0
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 1 341 1 515 113,0 986 1 044 105,9 986 1 044 105,9  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 53 127 239,6 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 302 344 113,9 302 344 113,9 0 0 0,0
 Protimonopolný úrad SR         2140 26 65 250,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 26 65 250,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Národný bezpečnostný úrad 2141 959 1 655 172,6 328 831 253,4 300 600 200,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 28 231 825,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 623 820 131,6 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 8 4 50,0 8 4 50,0 0 0 0,0
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 33 67 203,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 33 67 203,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 Všeobecná pokladničná správa   2148 3 235 118 3 053 230 94,4 1 747 797 2 079 782 119,0 0 0 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 400 000 103 488 25,9 1 343 079 1 971 434 146,8  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 0 78 0,0 0 0 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 4 718 4 782 101,4 447 515 21 356 4,8 0 350 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 0 0 0,0 2 632 1 327 50,4  Všeobecná pokladničná správa   2148 1 037 174 950 765 91,7 10 606 10 539 99,4 1 026 568 940 226 91,6
 Slovenská akadémia vied        2151 59 027 84 861 143,8 57 424 84 783 147,6 57 424 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 1 546 31 2,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 57 47 82,5 57 47 82,5 0 0 0,0
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 8 38 475,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 4 33 825,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 4 5 125,0 4 5 125,0 0 0 0,0
 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 50 65 1 50 65 1 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 50 61 122,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 4 0,0 0 4 0,0 0 0 0,0
 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 4 DIV/0 0 4 DIV/0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 4 0,0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
 S P O L U 13 367 589 14 823 129 110,9 5 305 872 6 942 307 130,8 307 690 854 456 277,7  S P O L U 91 808 154 976 168,8 400 070 107 736 26,9 1 377 902 2 043 241 148,3  S P O L U 622 304 662 248 106,4 95 944 214 742 223,8 55 044 32 418 58,9  S P O L U 100 255 183 276 182,8 5 492 437 5 687 303 103,5 122 912 197 958 161,1  S P O L U 1 484 317 1 717 755 115,7 1 446 111 1 148 156 79,4 17 852 190 133 1065,1  S P O L U 1 428 259 861 714 60,3 0 96 309 0,0 5 949 16 475 276,9  S P O L U 1 117 270 1 028 957 92,1 80 440 75 351 93,7 1 026 568 940 226 91,6