Tabuľka: 25
Strana:  1
Systemizácia príslušníkov finančnej správy za rok 2022
Kapitola štátneho rozpočtu Počet miest spolu   (osoby) Objem finančných prostriedkov
na služobné príjmy
   (v tis. eur)
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
Ministerstvo financií SR 8 723 8 730 8 122 184 788 182 323 182 130
z toho:   ozbrojení príslušníci finančnej správy 3 210 3 159 2 835 70 909 68 481 68 477
neozbrojení príslušníci finančnej správy 5 513 5 571 5 287 113 879 113 843 113 653
Tabuľka: 26
Strana:   1
Systemizácia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby v štátnej službe za rok 2022
Kapitola štátneho rozpočtu Počet miest spolu   (osoby) Objem finančných prostriedkov
na služobné príjmy v štátnej službe
   (v tis. eur)
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
Ministerstvo vnútra SR 4 609 4 609 4 405 92 758 100 701 100 692
Tabuľka: 27
Strana:   1
Systemizácia policajtov v štátnej službe za rok 2022
Kapitola štátneho rozpočtu Počet miest spolu   (osoby) Objem finančných prostriedkov
na služobné príjmy v štátnej službe
   (v tis. eur)
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
Ministerstvo vnútra SR 22 565 22 575 20 294 506 115 496 917 496 908
Ministerstvo spravodlivosti SR 5 146 5 146 4 811 110 434 112 825 111 988
Národný bezpečnostný úrad 228 232 192 5 905 6 112 5 979
Tabuľka: 28
Strana:   1
Systemizácia profesionálnych vojakov v štátnej službe na rok 2022
Kapitola štátneho rozpočtu Počet miest profesionálnych vojakov   (osoby) Objem finančných prostriedkov
na platy profesionálnych vojakov
   (v tis. eur)
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
Ministerstvo obrany SR 14 100 14 980 14 274 355 551 362 464 362 463