Kapitola štátneho rozpočtu 700 - Kapitálové výdavky 710 - Obstarávanie kapitálových aktív 720 - Kapitálové transfery Kapitola štátneho rozpočtu 721 - Transfery v rámci verejnej správy 721001 - Príspevkovej organizácii 721002 - Rozpočtovej organizácii Kapitola štátneho rozpočtu 721003 - Verejnej vysokej škole 721006 - Obci 721007 - Vyššiemu územnému celku Kapitola štátneho rozpočtu 721009 - Ostatným subjektom verejnej správy 722 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 723 - Transfery nefinančným subjektom Kapitola štátneho rozpočtu 725 - Transfery do zahraničia 726 - Transfery finančným inštitúciám
č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia č.kap. Rozpočet Skutočnosť % plnenia Rozpočet Skutočnosť % plnenia
 Kancelária Národnej rady SR    2101 1 045 3 588 343,3 1 045 3 588 343,3 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Národnej rady SR    2101 0 0 0,0 0 0 0,0
 Kancelária prezidenta SR          2102 8 208 2 600,0 8 208 2 600,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária prezidenta SR          2102 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad vlády SR                  2103 48 143 3 845 8,0 47 943 3 065 6,4 200 780 390,0  Úrad vlády SR                  2103 200 273 136,5 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 200 264 132,0 0 9 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 0 507 0,0 0 0 0,0  Úrad vlády SR                  2103 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 20 043 236 745 1 181,2 19 572 17 851 91,2 471 218 894 46 474,3  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 471 159 834 33 935,0 471 31 833 6 758,6 0 5 069 0,0  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 0 1 828 0,0 0 85 016 0,0 0 34 411 0,0  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 0 1 589 0,0 0 12 486 0,0 0 44 240 0,0  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2104 0 2 334 0,0 0 0 0,0
 Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 145 702 484,1 145 702 484,1 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Ústavného súdu SR                 2105 0 0 0,0 0 0 0,0
 Kancelária Najvyššieho súdu SR                 2106 350 283 80,9 350 283 80,9 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR                 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR                 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR                 2106 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho súdu SR                 2106 0 0 0,0 0 0 0,0
 Generálna prokuratúra SR       2107 1 971 5 114 259,5 1 971 5 114 259,5 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Generálna prokuratúra SR       2107 0 0 0,0 0 0 0,0
 Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 1 205 638 52,9 1 205 638 52,9 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Najvyšší kontrolný úrad SR     2108 0 0 0,0 0 0 0,0
 Slovenská informačná služba    2109 4 000 4 375 109,4 4 000 4 375 109,4 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská informačná služba    2109 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 1 390 12 628 908,5 1 390 11 108 799,1 0 1 520 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 94 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 91 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 0 0,0 0 596 0,0 0 73 0,0  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 2110 0 757 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo obrany SR         2111 22 187 776 483 3 499,7 22 187 768 913 3 465,6 0 7 570 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 7 570 0,0 0 7 570 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo obrany SR         2111 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo vnútra SR         2112 74 781 127 572 170,6 74 781 108 093 144,5 0 19 479 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 19 169 0,0 0 811 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 0 18 009 0,0 0 349 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 0 310 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo vnútra SR         2112 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 64 890 17 234 26,6 64 890 17 234 26,6 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo spravodlivosti SR 2113 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo financií SR       2115 23 151 57 780 249,6 23 151 57 780 249,6 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo financií SR       2115 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 495 959 209 196 42,2 2 365 3 132 132,4 493 594 206 064 41,7  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 82 176 0,0 0 8 196 0,0 0 17 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 8 402 0,0 0 56 488 0,0 0 17 0,0  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 9 056 0,0 0 224 0,0 493 594 52 995 10,7  Ministerstvo životného prostredia  SR  2118 0 0 0,0 0 70 669 0,0
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 417 764 91 710 22,0 123 211 10 030 8,1 294 553 81 680 27,7  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 242 194 73 483 30,3 0 6 185 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 38 244 52 867 138,2 192 300 6 247 3,2 150 576 384,0  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 11 500 7 500 65,2 5 780 6 862 118,7 46 579 1 335 2,9  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2120 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 205 534 54 741 26,6 205 534 10 558 5,1 0 44 183 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 38 124 0,0 0 35 670 0,0 0 314 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 30 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 2 109 0,0 0 349 0,0 0 5 710 0,0  Ministerstvo zdravotníctva SR  2121 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 42 124 22 008 52,2 41 200 14 840 36,0 924 7 168 775,8  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 5 439 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 0 4 908 0,0 0 531 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 924 764 82,7 0 965 0,0  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2122 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo kultúry SR        2124 36 767 59 411 161,6 584 2 651 453,9 36 183 56 760 156,9  Ministerstvo kultúry SR        2124 32 493 52 507 161,6 31 793 46 453 146,1 0 0 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0 0 1 686 0,0 0 579 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 700 3 789 541,3 3 690 4 162 112,8 0 91 0,0  Ministerstvo kultúry SR        2124 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo hospodárstva SR   2126 226 536 78 871 34,8 330 1 567 474,8 226 206 77 304 34,2  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 5 709 10 276 180,0 60 77 128,3 0 0 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 0 839 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 0 90 0,0 220 497 66 938 30,4  Ministerstvo hospodárstva SR   2126 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 4 018 38 897 968,1 4 018 8 881 221,0 0 30 016 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 16 541 0,0 0 1 721 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 0 14 820 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 0 90 0,0 0 13 385 0,0  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  2127 0 0 0,0 0 0 0,0
 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 1 098 151 855 727 77,9 297 480 87 853 29,5 800 671 767 874 95,9  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 508 388 765 699 150,6 0 0 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 0 0 0,0 0 26 705 0,0 0 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 0 0 0,0 20 000 2 175 10,9 272 283 0 0,0  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  2129 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 2 980 6 375 213,9 2 980 6 375 213,9 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2131 0 0 0,0 0 0 0,0
 Štatistický úrad SR            2132 1 829 7 712 421,7 1 829 7 712 421,7 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Štatistický úrad SR            2132 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad pre verejné obstarávanie 2133 143 1 163 813,3 143 1 163 813,3 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre verejné obstarávanie 2133 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 29 0 0,0 29 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR 2134 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad jadrového dozoru SR       2136 356 156 43,8 356 156 43,8 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad jadrového dozoru SR       2136 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 144 689 478,5 144 689 478,5 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad priemyselného vlastníctva SR      2137 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 1 482 1 978 133,5 82 578 704,9 1 400 1 400 100,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 1 400 1 400 100,0 1 400 1 400 100,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2138 0 0 0,0 0 0 0,0
 Protimonopolný úrad SR         2140 25 64 256,0 25 64 256,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Protimonopolný úrad SR         2140 0 0 0,0 0 0 0,0
 Národný bezpečnostný úrad 2141 250 1 042 416,8 250 1 042 416,8 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Národný bezpečnostný úrad 2141 0 0 0,0 0 0 0,0
 Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 9 156 0,0 0 9 156 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Správa štátnych hmotných rezerv SR 2142 0 0 0,0 0 0 0,0
 Všeobecná pokladničná správa   2148 1 315 759 3 038 0,2 1 314 530 892 0,1 1 229 2 146 174,6  Všeobecná pokladničná správa   2148 1 229 1 946 158,3 0 0 0,0 0 0 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 0 1 814 0,0 1 100 0 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 129 132 102,3 0 200 0,0 0 0 0,0  Všeobecná pokladničná správa   2148 0 0 0,0 0 0 0,0
 Slovenská akadémia vied        2151 640 16 390 2 560,9 640 15 232 2 380,0 0 1 158 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 1 158 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Slovenská akadémia vied        2151 0 0 0,0 0 0 0,0
 Kancelária Súdnej rady SR 2155 6 41 683,3 6 41 683,3 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Súdnej rady SR 2155 0 0 0,0 0 0 0,0
 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 1 202 0,0 0 1 202 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 2156 0 0 0,0 0 0 0,0
 Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 243 0,0 0 243 0,0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 2157 0 0 0,0 0 0 0,0
     S P O L U 4 113 805 2 707 005 65,8 2 258 374 1 183 009 52,4 1 855 431 1 523 996 82,1      S P O L U 792 084 1 235 689 156,0 33 724 139 919 414,9 0 5 400 0,0      S P O L U 38 244 63 218 165,3 192 500 216 796 112,6 1 250 36 472 2917,8      S P O L U 12 329 24 175 196,1 30 394 28 815 94,8 1 032 953 185 732 18,0      S P O L U 0 3 091 0,0 0 70 669 0,0