Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 340
Dátum doručenia: 29. 4. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 333 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 333 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 436 zo dňa 19. 5. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 27. 6. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180436 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180436 (14 KB)

Rokovanie výborov

16. 6. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13. 6. 2011, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
15. 6. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
15. 6. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 6. 2011, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
15. 6. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

27. 6. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR dňa 13. 7. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 07. 2011 09:20 Blahová, Natália Detail návrhu 5 0340 Natália Blahová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Natália Blahová II (75 KB)
01. 07. 2011 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 5 0340 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Miroslav Beblavý II (72 KB)
07. 07. 2011 Kvasnička, Marián Detail návrhu 5 0340 Marián Kvasnička II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Marián Kvasnička II (61 KB)
08. 07. 2011 14:23 Gibalová, Monika Detail návrhu 5 0340 Monika Gibalová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Monika Gibalová II (100 KB)
08. 07. 2011 13:52 Horváth, Zoltán Detail návrhu 5 0340 Zoltán Horváth II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Zoltán Horváth II (45 KB)
12. 07. 2011 09:20 Blahová, Natália Detail návrhu 5 0340 Natália Blahová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Natália Blahová II (57 KB)
11. 07. 2011 17:55 Kolesík, Andrej Detail návrhu 5 0340 Andrej Kolesík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Andrej Kolesík II (91 KB)
11. 07. 2011 18:58 Brocka, Július Detail návrhu 5 0340 Július Brocka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Július Brocka II (75 KB)
11. 07. 2011 17:27 Kiššová, Jana Detail návrhu 5 0340 Jana Kiššová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Jana Kiššová II (69 KB)
11. 07. 2011 15:48 Matovič, Igor Detail návrhu 5 0340 Igor Matovič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Igor Matovič II (82 KB)
11. 07. 2011 18:58 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 5 0340 Ľudovít Kaník2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Ľudovít Kaník2 II (42 KB)
11. 07. 2011 18:58 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 5 0340 Ľudovít Kaník II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Ľudovít Kaník II (38 KB)
11. 07. 2011 15:48 Matovič, Igor Detail návrhu 5 0340 Igor Matovič2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Igor Matovič2 II (81 KB)
12. 07. 2011 09:20 Blahová, Natália Detail návrhu 5 0340 Natália Blahová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Natália Blahová2 II (70 KB)
12. 07. 2011 09:20 Blahová, Natália Detail návrhu 5 0340 Natália Blahová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Natália Blahová2 II (70 KB)
12. 07. 2011 11:01 Tomanová, Viera Detail návrhu 5 0340 Viera Tomanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0340 Viera Tomanová II (139 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 562 zo dňa 13. 7. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 7. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2. 7. 2011), čiastka 82, číslo 257/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.