Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
Áno. Na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca je možné poskytnúť doklad o jednotlivých zložkách mzdy a zrážkach zo mzdy, a celkovej cene práce elektronickými prostriedkami.
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
x
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
x
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
x
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
x
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
x
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
x
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
x
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
x
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
x
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
x
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(
x
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
x
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
x
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
x