Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 197
Dátum doručenia: 28.8.2020
Navrhovateľ: vláda (Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (16 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (146 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (85 KB)
Vykonávacie predpisy - obal (Iný typ dokumentu) Vykonávacie predpisy - obal (12 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk (22 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 20a ods. 1 a 2 zákona o bankách (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 20a ods. 1 a 2 zákona o bankách (30 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií  (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií (23 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (267 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o burze cenných papierov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o burze cenných papierov (140 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (363 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (233 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) (418 KB)
Tabuľky zhody - obal (Iný typ dokumentu) Tabuľky zhody - obal (12 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 (469 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (65 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (46 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ (51 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 (29 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 16.10.2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 19.10.2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 188 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 188 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 251 zo dňa 16.9.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 16.10.2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 19.10.2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120251 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120251 (17 KB)

Rokovanie výborov

15.10.2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
15.10.2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13.10.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 5.11.2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 410 zo dňa 5. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25.11.2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28.11.2020), číslo 340/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.