Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1131
Dátum doručenia: 28.9.2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (406 KB)
Dôvodová správa - všeobecná čast (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná čast (18 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (77 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (34 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (45 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (28 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (31 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 92/85/EHS  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 92/85/EHS (43 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (44 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/78/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/78/ES (47 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2003/88/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2003/88/ES (38 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/54/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/54/ES (53 KB)
Tabuľka zhody - Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV (46 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2010/18/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2010/18/EÚ (38 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov finančnej správy (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov finančnej správy (20 KB)
Návrh opatrenia, o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a riadení preventívnej rehabilitácie (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a riadení preventívnej rehabilitácie (14 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (26 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov   (Iný typ dokumentu) Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (4,46 MB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby príslušníka finančnej správy (Iný typ dokumentu) Návrh vyhlášky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby príslušníka finančnej správy (62 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 23.11.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1182 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1182 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1430 zo dňa 23.10.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 23.11.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351430 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351430 (22 KB)

Rokovanie výborov

20.11.2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20.11.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
22.11.2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
22.11.2018, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 5.12.2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 12. 2018 Baláž, Radovan Detail návrhu 7 1131 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1131 Radovan Baláž II (77 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1529 zo dňa 5. 12. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12.12.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15.2.2019), číslo 35/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.