Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z .................... 2018,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 91 ods. 2, § 93 ods. 6, § 113 ods. 7, § 123 ods. 1 a § 221 ods. 1 zákona č. .../2018 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor služobného preukazu ozbrojeného príslušníka finančnej správy je uvedený v prílohe č. 1 a vzor služobného odznaku ozbrojeného príslušníka finančnej správy je uvedený v prílohe č. 2.
Podrobnosti o služobnej rovnošate a jej nosení
§ 2
Služobná rovnošata ozbrojeného príslušníka finančnej správy
(1) Služobnú rovnošatu ozbrojeného príslušníka finančnej správy v základnej úprave tvoria
a)sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené vychádzkové nohavice, čiapka olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne poltopánky,
b)bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(2) Služobnú rovnošatu ozbrojeného príslušníka finančnej správy v letnej úprave tvoria
a)svetlozelené vychádzkové nohavice, čiapka olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne poltopánky,
b)svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(3) Služobnú rovnošatu ozbrojeného príslušníka finančnej správy v zimnej úprave tvoria
a)sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené vychádzkové nohavice, čiapka olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby, čierne poltopánky, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá bunda olivovozelenej farby,
b)bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo zimné ponožky olivovozelenej farby, čierne
2
topánky vysoké, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá bunda olivovozelenej farby.
(4) Služobnú rovnošatu ozbrojenej príslušníčky finančnej správy v základnej úprave tvoria
a)sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelená sukňa alebo svetlozelené vychádzkové nohavice, klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby a čierne topánky,
b)bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(5) Služobnú rovnošatu ozbrojenej príslušníčky finančnej správy v letnej úprave tvoria
a)svetlozelená sukňa alebo svetlozelené vychádzkové nohavice, klobúčik olivovozelenej farby, košeľa s krátkymi rukávmi svetlobéžovej farby a čierne topánky,
b)svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky nízke.
(6) Služobnú rovnošatu ozbrojenej príslušníčky finančnej správy v zimnej úprave tvoria
a)sako olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelená sukňa alebo svetlozelené vychádzkové nohavice, klobúčik olivovozelenej farby, viazanka olivovozelenej farby, košeľa s dlhými rukávmi svetlobéžovej farby, čierne topánky, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá bunda olivovozelenej farby,
b)bunda na prechodné obdobie olivovozelenej farby alebo pulóver olivovozelenej farby, svetlozelené nohavice, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, polokošeľa svetlobéžovej farby, ponožky olivovozelenej farby alebo zimné ponožky olivovozelenej farby, čierne topánky vysoké, šál olivovozelenej farby, čierne kožené rukavice a zimná bunda olivovozelenej farby alebo zimná nepremokavá bunda olivovozelenej farby.
(7) Pri výkone štátnej služby ozbrojenej príslušníčky finančnej správy možno nosiť namiesto saka rovnošatovú dámsku vestu olivovozelenej farby.
(8) Pri výkone štátnej služby v teréne alebo v znečistenom prostredí možno nosiť služobnú rovnošatu, ktorú tvoria nohavice vzor 2007 olivovozelenej farby a bunda vzor 2007 olivovozelenej farby, tričko s krátkymi rukávmi olivovozelenej farby, čiapka so šiltom olivovozelenej farby, ponožky olivovozelenej farby a čierne topánky vysoké alebo čierne topánky nízke.
(9) Súčasťou služobnej rovnošaty kožený čierny opasok a topánky hladkého vyhotovenia, bez ozdôb a ozdobných švov. Dámska obuv môže mať podpätky vysoké najviac šesť centimetrov, pánska obuv najviac štyri centimetre.
(10) Pri slávnostných príležitostiach je súčasťou služobnej rovnošaty namiesto svetlobéžovej košele biela košeľa.
(11) Zoznam súčastí a doplnkov služobnej rovnošaty ozbrojeného príslušníka finančnej správy a ozbrojenej príslušníčky finančnej správy je uvedený v prílohách č. 3 a 4.
3
(12) Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate ozbrojeného príslušníka finančnej správy a ozbrojenej príslušníčky finančnej správy sa na služobnej rovnošate nosí viditeľne aj ich identifikačné číslo. Identifikačné číslo je číselný rad pozostávajúci zo štyroch číslic.
(13) Hodnostné označenie pre práporčícku hodnosť 94 ods. 2 písm. a) zákona) je striebornej farby, pre dôstojnícku a generálsku hodnosť 94 ods. 2 písm. b) a c) zákona) je zlatej farby.
(14) Pri výkone štátnej služby v služobnej rovnošate nosí duchovný finančnej správy na služobnej rovnošate namiesto hodnostného označenia rozlišovací znak duchovného finančnej správy.
(15) Hodnostné označenia, rozlišovací znak duchovného finančnej správy, grafické zobrazenie odznaku v striebornej úprave a zlatej úprave, colníckeho znaku „Merkúr“ a znaku finančnej správy sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 3
(1) Hodnostné označenia ozbrojeného príslušníka finančnej správy alebo rozlišovací znak duchovného finančnej správy sú umiestnené na podložke a náplecníkoch.
(2) Podložka je umiestnená v pravej hornej časti bundy na prechodné obdobie, zimnej bundy, zimnej nepremokavej bundy, pulóvra, trička s krátkymi rukávmi a bundy vzor 2007.
(3) Náplecníky sú umiestnené na
a) saku,
b) košeli s krátkymi rukávmi,
c) rovnošatovej dámskej veste.
(4) Odznak so štátnym znakom Slovenskej republiky je umiestnený na
a) čiapke,
b) klobúčiku,
c) čiapke so šiltom.
(5) Ozdobná lemovka čiapky je umiestnená na svetlozelenom okolku nad štítkom čiapky a letnej čiapky a upína sa na gombíky umiestnené po bokoch čiapky a letnej čiapky na spodnom okraji okolku.
(6) Na horných chlopniach saka je umiestnený
a) colnícky znak „Merkúr“,
b) lipové ratolesti.
(7) Colnícky znak „Merkúr“ je umiestnený v zvislej polohe širšou stranou nahor.
(8) Colnícky znak „Merkúr“ striebornej farby je umiestnený na horných chlopniach saka rovnošaty a na pravej strane rovnošatovej dámskej vesty nad úrovňou náprsného vrecka strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka.
4
(9) Colnícky znak „Merkúr“ zlatej farby je umiestnený na horných chlopniach saka rovnošaty a na pravej strane rovnošatovej dámskej vesty nad úrovňou náprsného vrecka podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka a plukovníka.
(10) Lipové ratolesti zlatej farby umiestnené na horných chlopniach saka rovnošaty generála.
(11) Znakom finančnej správy sa označuje
a) sako,
b) bunda na prechodné obdobie,
c) zimná bunda,
d) zimná nepremokavá bunda,
e) pulóver,
f) košeľa s krátkymi rukávmi,
g) tričko s krátkymi rukávmi,
h) polokošeľa,
i) bunda vzor 2007.
(12) Znak finančnej správy sa umiestňuje na ľavý rukáv uprostred ramena.
(13) Na služobnej rovnošate sú umiestnené gombíky
a) s priemerom 15 mm a colníckym znakom „Merkúr“,
b) s priemerom 22 mm a colníckym znakom „Merkúr“.
(14) Gombíky sú umiestnené tak, aby colnícky znak „Merkúr“ bol na
a) zapínaní saka v zvislej polohe širšou stranou nahor,
b) náplecníkoch tak, aby širšia strana smerovala ku krku,
c) čiapke a letnej čiapke v zvislej polohe širšou stranou nahor.
(15) Na rovnošate strážmajstra, nadstrážmajstra, podpráporčíka, práporčíka a nadpráporčíka sú gombíky striebornej farby.
(16) Na rovnošate podporučíka, poručíka, nadporučíka, kapitána, majora, podplukovníka, plukovníka a generála sú gombíky zlatej farby.
(17) Identifikačné číslo je umiestnené na
a) saku,
b) bunde na prechodné obdobie,
c) zimnej bunde,
d) zimnej nepremokavej bunde,
e) pulóvri,
f) košeli s krátkymi rukávmi,
g) rovnošatovej dámskej veste,
h) tričku s krátkymi rukávmi,
i) polokošeli,
j) bunde vzor 2007.
(18) Identifikačné číslo je uvedené na podložke alebo na služobnom odznaku. Podložka s identifikačným číslom je pomocou suchého zipsu umiestnená na ľavej strane súčastí
5
uvedených v odseku 17. Služobný odznak s identifikačným číslom sa pripne na gombík ľavého horného vrecka súčastí uvedených v odseku 17 a gombík sa prekryje chlopňou.
(19) Udelené a prepožičané vyznamenania a medaily (ďalej len „vyznamenania“) na služobnej rovnošate umiestnené v poradí sprava doľava a zhora nadol, a to
a) štátne vyznamenania,
b) zahraničné štátne vyznamenania,
c) rezortné vyznamenania,
d) zahraničné rezortné vyznamenania a pamätné medaily.
(20) Na saku umiestnené vyznamenania alebo stužky vyznamenaní, na bunde umiestnené len stužky vyznamenaní.
(21) Odznaky umiestnené na pravej strane saka nad úrovňou ľavého náprsného vrecka saka a na bunde nad chlopňou pravého náprsného vrecka bundy.
§ 4
Nosenie služobnej rovnošaty
(1) Služobná rovnošata sa nosí v čase služby.
(2) Jednotné ustrojenie ozbrojených príslušníkov finančnej správy sa určuje s prihliadnutím na druh vykonávaných činností a klimatické podmienky, vrátane umožnenia výkonu štátnej služby v letnom období bez pokrývky hlavy.
(3) K služobnej rovnošate možno používať ďalšie súčasti služobného výstroja, najmä ochranné, taktické a reflexné prostriedky.
(4) Služobnú rovnošatu a jej súčasti nemožno nosiť spoločne s občianskym odevom.
(5) Bývalý ozbrojený príslušník finančnej správy, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok, môže nosiť služobnú rovnošatu po skončení služobného pomeru iba v deň štátneho sviatku, pamätný deň, pri pietnych aktoch a podobných príležitostiach bez identifikačného čísla.
(6) Sukňa služobnej rovnošaty ozbrojenej príslušníčky finančnej správy sa nosí tak, aby spodný okraj sukne bol najviac päť cm nad kolenami a 10 cm pod kolenami.
(7) K služobnej rovnošate ozbrojenej príslušníčky finančnej správy podľa § 2 ods. 4 písm. a), § 2 ods. 5 písm. a) a § 2 ods. 6 písm. a) sa nosia hladké pančuchy bez švov a vzorovania, hnedej alebo telovej farby.
(8) Košeľa s krátkymi rukávmi sa nosí s rozopnutým golierovým gombíkom zasunutá do nohavíc alebo do sukne.
(9) Počas cestovania v dopravnom prostriedku možno odložiť pokrývku hlavy; to neplatí, ak ozbrojený príslušník finančnej správy alebo ozbrojená príslušníčka finančnej správy počas jazdy v dopravnom prostriedku vykonávajú colnú kontrolu.
(10) V budove sa pokrývka hlavy nosiť nemusí.
6
§ 5
Služobná rovnošata neozbrojeného príslušníka finančnej správy
(1) Služobnou rovnošatou neozbrojeného príslušníka finančnej správy v základnej úprave je sako XX farby, XX vychádzkové nohavice, čiapka XX farby, viazanka XX farby, košeľa s dlhými rukávmi XX farby, ponožky čiernej farby a čierne poltopánky.
(2) Služobnou rovnošatou neozbrojeného príslušníka finančnej správy v letnej úprave XX vychádzkové nohavice, čiapka XX farby, košeľa s krátkymi rukávmi XX farby, ponožky čiernej farby a čierne poltopánky.
(3) Služobnou rovnošatou neozbrojeného príslušníka finančnej správy v zimnej úprave je sako XX farby alebo pulóver XX farby, XX vychádzkové nohavice, čiapka XX farby, viazanka XX farby, košeľa s dlhými rukávmi XX farby, ponožky čiernej farby, čierne poltopánky alebo čierne zimné topánky, čierne rukavice a zimná bunda XX farby.
(4) Služobnou rovnošatou neozbrojenej príslušníčky finančnej správy v základnej úprave je sako XX farby, XX sukňa alebo XX vychádzkové nohavice, klobúčik XX farby, šatka XX farby, blúzka s dlhými rukávmi XX farby a čierne topánky.
(5) Služobnou rovnošatou neozbrojenej príslušníčky finančnej správy v letnej úprave je XX sukňa, klobúčik XX farby, blúzka s krátkymi rukávmi XX farby a čierne topánky.
(6) Služobnou rovnošatou neozbrojenej príslušníčky finančnej správy v zimnej úprave je sako XX farby alebo pulóver XX farby, XX sukňa alebo XX vychádzkové nohavice, klobúčik XX farby, šatka XX farby, blúzka s dlhými rukávmi XX farby, čierne topánky alebo čierne zimné čižmy, čierne rukavice a zimná bunda XX farby.
(7) Čiapkový odznak so štátnym znakom Slovenskej republiky je umiestnený na
a) čiapke,
b) klobúčiku.
(8) Znakom finančnej správy sa označuje
a) sako,
b) zimná bunda,
c) pulóver
d) košeľa s krátkymi rukávmi,
e) blúzka s krátkymi rukávmi.
(9) Identifikačné číslo je umiestnené na
a) saku,
b) zimnej bunde,
c) pulóvre,
d) košeli s krátkym rukávom,
e) blúzke s krátkymi rukávmi.
(10) Zoznam súčastí a doplnkov služobnej rovnošaty neozbrojeného príslušníka finančnej správy a neozbrojenej príslušníčky finančnej správy je uvedený v prílohách č. 6 a 7.
7
§ 6
Nosenie služobnej rovnošaty
(1) Služobná rovnošata sa nosí v čase služby.
(2) Jednotné ustrojenie neozbrojených príslušníkov finančnej správy sa určuje s prihliadnutím na druh vykonávaných činností a klimatické podmienky. V letnom období je možné povoliť výkon služby neozbrojených príslušníkov finančnej správy bez čiapky a neozbrojených príslušníčok finančnej správy bez klobúčika.
(3) Kombinácia služobnej rovnošaty a jej súčastí s občianskym odevom je neprípustná.
(4) Sukňa služobnej rovnošaty neozbrojenej príslušníčky finančnej správy sa nosí tak, aby spodný okraj sukne bol najviac päť cm nad kolenami a 10 cm pod kolenami.
(5) K služobnej rovnošate neozbrojenej príslušníčky finančnej správy sa nosia hladké pančuchy bez švov a vzorovania.
(6) Košeľa s krátkym rukávom sa nosí bez viazanky, s rozopnutým golierovým gombíkom a zasunutá do nohavíc.
(7) Blúzka s krátkym rukávom sa nosí bez šatky, s rozopnutým golierovým gombíkom a zasunutá do nohavíc alebo sukne.
(8) Počas cestovania v dopravnom prostriedku si neozbrojený príslušník finančnej správy môže odložiť čiapku a neozbrojená príslušníčka finančnej správy klobúčik.
(9) V budove sa čiapka alebo klobúčik nemusí nosiť.
Podrobnosti o zaraďovaní do záloh
§ 7
Príslušník finančnej správy zaradený do zálohy zostáva v materiálnej starostlivosti Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.
§ 8
Zaradenie príslušníka finančnej správy do zálohy pre prechodne nezaradených príslušníkov finančnej správy sa vykoná na základe návrhu bezprostredne nadriadeného, ktorý obsahuje
a)dôvody jeho zaradenia do tejto zálohy s doložením potrebných dokladov preukazujúcich odôvodnenie návrhu,
b)dátum, odkedy má byť zaradený do zálohy.
Majetkové priznanie
§ 9
Vzor majetkového priznania je uvedený v prílohe č. 8.
8
§ 10
Činnosti zakázané všetkým príslušníčkam finančnej správy, tehotným príslušníčkam finančnej správy, matkám - príslušníčkam finančnej správy do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim príslušníčkam finančnej správy
Činnosti, ktoré zakázané podľa § 221 zákona príslušníčke finančnej správy, tehotnej príslušníčke finančnej správy, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej príslušníčke finančnej správy, sú uvedené v prílohe č. 9.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ...
9
Príloha č. 1
k vyhláške č. .../2018 Z. z.
Vzor služobného preukazu ozbrojeného príslušníka finančnej správy
10
Príloha č. 2
k vyhláške č. .../2018 Z. z.
Vzor služobného odznaku ozbrojeného príslušníka finančnej správy