Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1614
Dátum doručenia: 22. 8. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (15 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (124 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (26 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (83 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (40 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (24 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (45 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (28 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (39 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (41 KB)
Návrh opatrenia o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu (28 KB)
Analýza vplyvov na životné prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na životné prostredie (25 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. (27 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (116 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (38 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (39 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ (51 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 (54 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES (34 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 (71 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady č. 1996/59/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady č. 1996/59/ES (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 (190 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (39 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 1999/31/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 1999/31/ES (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 (47 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 (73 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1714 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1714 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1993 zo dňa 11. 9. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us491993 (Uznesenie (1. čítanie)) Us491993 (23 KB)

Rokovanie výborov

19. 11. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 11. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
19. 11. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 11. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 27. 11. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 11. 2019 18:29 Kondrót, Maroš Detail návrhu 7 1614 Maroš Kondrót II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1614 Maroš Kondrót II (100 KB)
26. 11. 2019 18:30 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 1614 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1614 Anna Zemanová II (101 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2247 zo dňa 27. 11. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 12. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 11. 2019), číslo 460/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.