Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 937
Dátum doručenia: 23. 4. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (11 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (111 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (20 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (42 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (24 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (20 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (23 KB)
Návrh vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti  rybovodov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov (66 KB)
Analýza vplyvov na životné prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na životné prostredie (13 KB)
Vykonávacie predpisy - Obal (Iný typ dokumentu) Vykonávacie predpisy - Obal (8 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. .../2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. .../2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (46 KB)
Príloha č. 1 - Revírny list  (Príloha) Príloha č. 1 - Revírny list (182 KB)
Príloha č. 2 - Tabuľa a Dodatková tabuľa (Príloha) Príloha č. 2 - Tabuľa a Dodatková tabuľa (182 KB)
Príloha č. 3-1 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody kaprové (Príloha) Príloha č. 3-1 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody kaprové (192 KB)
Príloha č. 3-2 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody pstruhové (Príloha) Príloha č. 3-2 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody pstruhové (187 KB)
Príloha č. 3-3 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody lipňové (Príloha) Príloha č. 3-3 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody lipňové (187 KB)
Príloha č. 4-1 - Výkaz o zarybnení - vody kaprové (Príloha) Príloha č. 4-1 - Výkaz o zarybnení - vody kaprové (190 KB)
Príloha č. 4-2 - Výkaz o zarybnení - vody pstruhové (Príloha) Príloha č. 4-2 - Výkaz o zarybnení - vody pstruhové (183 KB)
Príloha č. 4-3 - Výkaz o zarybnení - vody lipňové (Príloha) Príloha č. 4-3 - Výkaz o zarybnení - vody lipňové (184 KB)
Príloha č. 5-1 - Výkaz o úlovkoch - vody kaprové (Príloha) Príloha č. 5-1 - Výkaz o úlovkoch - vody kaprové (186 KB)
Príloha č. 5-2 - Výkaz o úlovkoch - vody pstruhové (Príloha) Príloha č. 5-2 - Výkaz o úlovkoch - vody pstruhové (165 KB)
Príloha č. 5-3 - Výkaz o úlovkoch - vody lipňové (Príloha) Príloha č. 5-3 - Výkaz o úlovkoch - vody lipňové (165 KB)
Príloha č. 6 - Preukaz rybárskeho hospodára (Príloha) Príloha č. 6 - Preukaz rybárskeho hospodára (275 KB)
Príloha č. 7 - Rybársky lístok (Príloha) Príloha č. 7 - Rybársky lístok (184 KB)
Príloha č. 8 - Žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov (Príloha) Príloha č. 8 - Žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov (255 KB)
Príloha č. 9 - Služobný odznak rybárskej stráže (Príloha) Príloha č. 9 - Služobný odznak rybárskej stráže (134 KB)
Príloha č. 10 - Preukaz rybárskej stráže  (Príloha) Príloha č. 10 - Preukaz rybárskej stráže (278 KB)
Príloha č. 11 - Dodatková tabuľa o všeobecnom zákaze lovu po vysadení rýb (Príloha) Príloha č. 11 - Dodatková tabuľa o všeobecnom zákaze lovu po vysadení rýb (185 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 990 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 990 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1138 zo dňa 10. 5. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 12. 6. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us311138 (Uznesenie (1. čítanie)) Us311138 (14 KB)

Rokovanie výborov

7. 6. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
5. 6. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 6. 2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
7. 6. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

12. 6. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR dňa 13. 6. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 06. 2018 18:59 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 0937 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0937 Anna Zemanová II (101 KB)
12. 06. 2018 18:58 Kvorka, Ján Detail návrhu 7 0937 Ján Kvorka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0937 Ján Kvorka II (109 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1224 zo dňa 13. 6. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 7. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 7. 2018), číslo 216/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.