VZOR  
Výkaz o zarybnení  
Výkaz o zarybnení - vody pstruhové  
Rybársky revír:  
Užívateľ:  
Organizačná zložka užívateľa  
Rok  
Druh násady  
Ppo  
Ppr  
ks  
ks  
ks  
kg  
Pstruh  
potočný  
Pp1  
Pp2  
Pdr  
ks  
ks  
kg  
Pstruh  
dúhový  
Pd1  
Pd2  
Sir  
ks  
ks  
kg  
ks  
Sivoň  
Si1  
Si2  
Lipeň  
Li1  
H1  
H2  
ks  
kg  
Hlavátka  
2