VZOR  
Výkaz o úlovkoch  
Výkaz o úlovkoch - vody lipňové  
Rybársky revír:  
Užívateľ:  
Organizačná zložka užívateľa:  
Rok  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
Lipeň  
Pstruh potočný  
Pstruh dúhový  
Sivoň  
Jalec  
Podustva  
Mrena  
Hlavátka  
3
3