Príloha č. 5  
k vyhláške č. .../2018 Z.z.  
VZOR  
Výkaz o úlovkoch  
Výkaz o úlovkoch - vody kaprové  
Rybársky revír:  
Užívateľ:  
Organizačná zložka užívateľa:  
Rok  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
ks  
kg  
Kapor  
Lieň  
Pleskáč  
Jalec  
Podustva  
Mrena  
Karas  
Boleň  
Amur  
Tolstolob  
Šťuka  
Zubáč  
Sumec  
Ostriež  
1