Príloha č. 4  
k vyhláške č. .../2018 Z.z.  
VZOR  
Výkaz o zarybnení  
Výkaz o zarybnení - vody kaprové  
Rybársky revír:  
Užívateľ:  
Organizačná zložka užívateľa:  
Rok  
Druh násady  
Ko  
Kr  
K1  
ks  
ks  
kg  
kg  
kg  
Kapor  
K2  
K3  
Šo  
ks  
ks  
kg  
Šťuka  
Zubáč  
Šr  
Š1  
Zui  
ks  
ks  
kg  
ks  
kg  
kg  
Zu1  
Lieň  
Sumec  
Amur  
L2  
Sur  
Ab1,2  
Tolstolobik Tb1,2  
1