Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1467
Dátum doručenia: 24. 2. 2023
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (87 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (31 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (79 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (44 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/33/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/33/EÚ (39 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (41 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (30 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (22 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (25 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (98 KB)
Konsolidované znenie - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (13 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (53 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (70 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (14 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v znení vyhlášky č. 68/2022 Z. z. (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v znení vyhlášky č. 68/2022 Z. z. (17 KB)
Príloha č. 2 - Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Príloha) Príloha č. 2 - Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (95 KB)
Príloha č. 2a - Výpočet k podporným opatreniam (Príloha) Príloha č. 2a - Výpočet k podporným opatreniam (85 KB)
Príloha č. 2a - Výpočet k práv nároku k Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy edit 13022023 MSVVaS SR 15 2 (Príloha) Príloha č. 2a - Výpočet k práv nároku k Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy edit 13022023 MSVVaS SR 15 2 (36 KB)
Príloha č. 3 - Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Príloha) Príloha č. 3 - Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (45 KB)
Príloha č. 3a - Kalkulačka vplyvov na PP (Príloha) Príloha č. 3a - Kalkulačka vplyvov na PP (209 KB)
Príloha č. 4 - Analýza sociálnych vplyvov (Príloha) Príloha č. 4 - Analýza sociálnych vplyvov (48 KB)
Príloha č. 8 - Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (Príloha) Príloha č. 8 - Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (31 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1540 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1540 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2175 zo dňa 30. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us882175 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882175 (19 KB)

Rokovanie výborov

25. 4. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
24. 4. 2023, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
27. 4. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 4. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

2. 5. 2023, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 9. 5. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

04. 05. 2023 18:46 Gröhling, Branislav Detail návrhu 8 1467 Branislav Gröhling II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1467 Branislav Gröhling II (65 KB)
04. 05. 2023 18:38 Vašečka, Richard Detail návrhu 8 1467 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1467 Richard Vašečka II (129 KB)
04. 05. 2023 19:00 Habánik, Jozef Detail návrhu 8 1467 Jozef Habánik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1467 Jozef Habánik II (93 KB)
04. 05. 2023 18:54 Žitňanská, Jana Detail návrhu 8 1467 Jana Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1467 Jana Žitňanská II (112 KB)
09. 05. 2023 11:24 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 1467 Milan Vetreák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1467 Milan Vetreák II (66 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2220 zo dňa 9. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 5. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 5. 2023), číslo 182/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.