Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1605
Dátum doručenia: 23. 8. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1705 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1705 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2009 zo dňa 12. 9. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us492009 (Uznesenie (1. čítanie)) Us492009 (23 KB)

Rokovanie výborov

10. 10. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10. 10. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
7. 10. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 22. 10. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 10. 2019 Sárközy, Irén Detail návrhu 7 1605 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1605 Irén Sárközy II (120 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2174 zo dňa 22. 10. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13. 11. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 11. 2019), číslo 390/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.