Parlamentná tlač 1090

Číslo 1090
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 12. 10. 2018
Názov Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021)
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (22 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (9 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (9 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (34 KB)
Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019 (14 KB)
Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2019 (15 KB)
Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (18 KB)
Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019 (141 KB)
Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2019 (18 KB)
Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2019 (13 KB)
Príloha návrhu zákona č. 7 - Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie na rok 2019 (Príloha) Príloha návrhu zákona č. 7 - Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie na rok 2019 (13 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - všeobecná časť (19 KB)
Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa návrhu zákona - osobitná časť (26 KB)
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona (21 KB)
Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (Úvodná strana) Úvodná strana Vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (12 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (949 KB)
Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana príloh k návrhu rozpočtu (13 KB)
Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu rozpočtu - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 2010 (234 KB)
Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu rozpočtu - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (61 KB)
Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu rozpočtu - Prehľad hospodárenia podnikov štátnej správy (43 KB)
Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu rozpočtu - Podmienené záväzky (34 KB)
Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu - Implicitné záväzky (55 KB)
Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu rozpočtu - Aktualizácia Stratégie riadenia štátneho dlhu na roky 2015 až 2018 (298 KB)
Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2018 – 30.6.2018 (Príloha) Príloha č. 7 k návrhu rozpočtu - Priebežná implementačná správa: Zdravotníctvo, doprava, informatizácia, 1.1.2018 – 30.6.2018 (1,39 MB)
Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Uvodná strana tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (22 KB)
Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (Iný typ dokumentu) Zoznam tabuliek a príloh tabuľkovej časti návrhu rozpočtu (67 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019 (76 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2020 a 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2020 a 2021 (72 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2019 (62 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 (62 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 (62 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2019 (63 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2019 (64 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 (63 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 (63 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021  (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 (63 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2019 (60 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 7 - Limity kapitálových transferov na rok 2019 (57 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2019 podľa programov (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2019 podľa programov (136 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2019 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 9 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2019 podľa kapitol (114 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2019, 2020 a 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 10, 10a a 10b - Medzirezortné programy v roku 2019, 2020 a 2021 (333 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 11b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 podľa funkčnej klasifikácie (56 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2019 (103 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2020 (104 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 12b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2021 (103 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2019 a 2020 - 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 13 a 13a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2019 a 2020 - 2021 (124 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2019 až 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2019 až 2021 (137 KB)
Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam – stavby/stroje  nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur (128 KB)
Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2019 - 2021 (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2019 - 2021 (56 KB)