Tabuľka č. 13  
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2019  
(v eurách)  
Návrh 2019  
Položka  
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice  
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia  
2 703 000  
S p o l u príjmy  
2 703 000  
Tabuľka č. 13a  
Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2020 - 2021  
Položka  
Návrh 2020  
Návrh 2021  
14 794 000  
1. Úroky z finančného hospodárenia zo systému Štátnej pokladnice  
2. Úroky z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia  
2 756 000  
S p o l u príjmy  
2 756 000  
14 794 000