VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Národnej rady
Číslo: UV-34674/2018
Slovenskej republiky
1090
NÁVRH ROZPOČTU
VEREJNEJ SPRÁVY
NA ROKY 2019 až 2021
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019
3.Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
4.Prílohy
Bratislava október 2018