Tabuľka č. 14  
Prehľad výdavkov v rámci programu Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus pre programové obdobie 2014 - 2021 zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2019 až 2021  
N 2019  
N 2020  
N 2021  
Alokácia  
spolufinancovania  
zo ŠR  
Kapitola  
Názov programu  
Fond  
Príjem z FM EHP a  
NFM v EUR  
Príjem z FM EHP a  
NFM v EUR  
Príjem z FM EHP a  
NFM v EUR  
ŠR v EUR  
ŠR v EUR  
13 081  
ŠR v EUR  
FM EHP  
87 209  
49 419  
8 721  
74 129  
74 129  
13 081  
Fond technickej asistencie  
NFM  
92 451  
52 388  
109 800  
116 400  
9 245  
78 582  
164 700  
174 600  
13 868  
78 582  
164 700  
174 600  
13 868  
FM EHP  
NFM  
-
-
-
-
-
-
-
-
Fond pre bilaterálne vzťahy  
Podnikanie v oblasti kultúry,  
kultúrne dedičstvo a kultúrna  
spolupráca  
Dobrá správa vecí verejných,  
zodpovedné inštitúcie,  
transparentnosť / Cezhraničná  
spolupráca  
Miestny rozvoj, odstraňovanie  
chudoby a inklúzia Rómov  
Domáce a rodovo podmienené  
násilie  
FM EHP  
3 088 236  
3 500 000  
617 647  
4 375 000  
772 059  
2 625 000  
463 235  
Úrad vlády SR  
FM EHP  
NFM  
1 500 000  
2 647 059  
1 700 000  
3 000 000  
300 000  
529 412  
2 125 000  
3 750 000  
375 000  
661 765  
1 275 000  
2 250 000  
225 000  
397 059  
NFM  
1 588 236  
4 675 445  
1 800 000  
5 359 219  
317 647  
926 368  
2 250 000  
6 738 829  
397 059  
1 350 000  
4 138 829  
238 235  
701 316  
FM EHP  
1 160 140  
Spolu Úrad vlády SR  
NFM  
FM EHP  
NFM  
4 327 746  
58 115  
61 608  
4 968 788  
40 935  
43 396  
856 304  
7 224  
7 658  
6 253 182  
46 437  
49 229  
1 072 692  
8 195  
3 853 182  
46 437  
49 229  
649 162  
8 195  
8 687  
Ministerstvo financií SR  
Fond technickej asistencie  
8 687  
Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR  
(Výskumná agentúra)  
FM EHP  
NFM  
1 058 824  
2 470 589  
882 353  
1 941 177  
15 475 857  
6 674 737  
8 801 120  
289 537  
675 587  
500 000  
1 100 000  
12 977 462  
51 095  
119 221  
88 235  
194 118  
2 250 223  
1 072 922  
1 177 301  
874 380  
154 302  
360 039  
176 471  
388 235  
3 328 761  
1 499 108  
1 829 653  
1 094 904  
2 554 775  
1 000 000  
2 200 000  
14 937 356  
193 218  
450 843  
176 471  
388 235  
2 576 127  
1 079 200  
1 496 927  
Rozvoj obchodu a inovácií MSP  
2 040 219  
1 000 000  
2 200 000  
19 202 276  
Zmierňovanie a prispôsobovanie FM EHP  
sa zmene klímy  
NFM  
Ministerstvo životného prostredia SR  
SPOLU  
Výdavky na spolufinancovanie projektov FM EHP z VPS  
Výdavky na spolufinancovanie projektov NFM z VPS  
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu  
VPS celkom  
2 250 223  
3 328 761  
2 576 127