Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2019 2020 2021  
01 Kancelária Národnej rady SR  
125 426 228  
2 682 318 2 682 318 2 682 318  
06M Zákonodarná a kontrolná činnosť parlamentu  
1 - Stavby  
125 426 228  
125 426 228  
2 682 318  
2 682 318  
2 682 318  
2 682 318  
2 682 318  
2 682 318  
2 682 318  
2 682 318  
2 682 318  
134 NKP Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca  
125 426 228  
00151491 Kancelária Národnej rady SR  
03 Úrad vlády SR  
19 160 862  
574 000  
574 000  
374 000  
374 000  
574 000  
574 000  
374 000  
374 000  
574 000  
574 000  
374 000  
374 000  
06P0201 Podporné činnosti  
1 - Stavby  
19 160 862  
8 182 730  
28633 Rekonštrukcie a modernizácie objektov  
8 182 730  
00151513 Úrad vlády SR  
10 978 132  
2 - Stroje a zariadenia  
13455 Kapitálové transfery  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
200 000  
10 978 132  
00151513 Úrad vlády SR  
06 Kancelária Najvyššieho súdu SR  
5 143 963  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
01W Jednotný výklad / aplikácia zákona - program NS SR  
5 143 963  
5 143 963  
5 143 963  
1 - Stavby  
36344 budova Župné nám.  
50668277 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  
09 Slovenská informačná služba  
26 462 722  
26 462 722  
26 462 722  
26 462 722  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
06T0302 Podporné činnosti  
2 - Stroje a zariadenia  
1004472 OZP 3  
00826847 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
6 844 954  
6 844 954  
3 337 452  
3 337 452  
1 900 000  
1 900 000  
1 550 000  
1 550 000  
350 000  
500 000  
06U0A01 Riadenie programov  
1 - Stavby  
350 000  
500 000  
0
0
0
0
00252 Rekonštrukcia budovy ZÚ Londýn  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
2 - Stroje a zariadenia  
3 507 502  
3 507 502  
350 000  
350 000  
350 000  
350 000  
500 000  
500 000  
2031 Nákup dopravných prostriedkov  
00699021 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
2 511 751 049  
67 151 077  
67 151 077  
20 593 508  
783 740 060  
10 661 692  
10 661 692  
611 692  
669 338 627  
15 793 556  
15 793 556  
662 756  
637 030 489  
11 412 400  
11 412 400  
692 400  
09504 Rozvoj infraštruktúry síl  
1 - Stavby  
110000016 Vykup pozemkov v stalych posadkach  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
28011 Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie budov  
4 258 713  
3 558 856  
4 000 000  
2 100 000  
1 100 000  
1 500 000  
1 305 800  
725 000  
0
0
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31164 Michalovce, Mestské kasárne - rekonštrukcia budovy č. 2  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35196 CV Lešť - rekonštrukcia strelnice Kamenný Vrch  
2 100 000  
00804932 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35197 CV Lešť - rekonštrukcia budovy č. 2 (HT OL)  
6 000 000  
11 850 000  
10 800 000  
6 090 000  
1 500 000  
3 000 000  
500 000  
1 500 000  
2 000 000  
5 000 000  
2 500 000  
0
2 500 000  
5 220 000  
3 000 000  
00804932 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35203 CV Lešť - taktické cvičisko boja v zastavanom priestore  
00804932 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35222 VŠC B. Bystrica - výstavba atletického štadióna  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
00800520 Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica  
35795 Trenčín, Kubra, MS - zabezpečenie objektu  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
350 000  
1 / 7  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2019  
2020  
2021  
09505 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu  
2 - Stroje a zariadenia  
2 315 312 974  
2 315 312 974  
6 628 498  
752 687 130  
752 687 130  
6 628 498  
589 929 394  
589 929 394  
0
573 468 466  
573 468 466  
0
30995 Špeciálna technika  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31099 Letiskový rádiolokátor  
6 000 000  
1 516 700 422  
83 483 818  
217 894 550  
6 653 810  
0
500 000 000  
8 000 000  
55 950 000  
900 000  
0
2 000 000  
500 000 000  
3 768 620  
2 620 000  
1 000 000  
1 000 000  
0
4 000 000  
500 000 000  
3 865 582  
5 800 000  
2 000 000  
1 000 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31104 Viacúčelové taktické lietadlá  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31106 Stredné dopravné lietadlo SPARTAN C-27J  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31108 Viacúčelové vrtuľníky (RPP 713005-47)  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31110 Systém. integr. DELSYS, MODULAR, ZUZANA  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31114 Ručné zbrane  
5 865 824  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31115 Viacúčelové taktické vozidlo BOV 4x4  
44 280 000  
16 838 856  
62 727 558  
28 320 000  
9 240 599  
30 000 000  
500 000  
27 450 000  
15 000 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31116 Výbava a materiál pre 5. pluk špeciálneho určenia  
500 000  
0
1 000 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31132 Modernizácia BVP-2  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31634 Rádiolokátor 3D - stredný dosah  
0
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31635 MTA Landrover  
2 000 000  
6 395 000  
27 500 000  
4 369 839  
2 000 000  
2 000 000  
3 000 000  
10 306 385  
969 550  
4 000 000  
0
2 000 000  
3 555 000  
11 872 343  
4 000 000  
2 100 000  
1 000 000  
5 000 000  
5 085 141  
440 400  
4 000 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31859 Nákup špeciálnych strojov, prístrohjov a zariasdení  
19 924 379  
109 152 343  
45 991 383  
4 404 551  
6 290 000  
35 000 000  
10 828 632  
2 000 000  
5 100 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
32186 BOV 8x8  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33078 ANTT-N3G a jeho modifikácie  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33150 Ženijná technika / EOD + žpr.  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33154 VTaM pre ISTAR  
14 105 308  
8 000 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33460 Zbraňové a dodatočné moduly vrtul. UH60M  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33461 LRR, letecká výzbroj a výstroj  
15 391 526  
3 669 550  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33464 Špeciálne stroje a materiál VTM - Lešť  
250 000  
3 000 000  
37 290 000  
8 500 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35037 Zdravotnícke odsunové vozidlá  
11 000 000  
37 290 000  
25 750 000  
16 000 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35352 155 mm samohybná kanónová húfnica ZUZANA 2  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
37074 Tanková technika  
8 500 000  
8 000 000  
8 750 000  
8 000 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
37078 Samohybný mínomet ShM  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
09506 Rozvoj komunikačných a informačných systémov  
2 - Stroje a zariadenia  
109 199 094  
109 199 094  
16 555 261  
20 375 713  
20 375 713  
0
58 840 500  
58 840 500  
11 065 500  
36 954 000  
36 954 000  
13 614 000  
31143 Prepojenie NTK, bojový rádiový systém (MOKYS)  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
2 / 7  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2019 2020 2021  
31154 IS stacionál. digitál. rádiorel. systém (SDRS)  
10 655 809  
9 500 000  
6 547 310  
8 200 000  
15 000 000  
42 740 713  
630 000 3 570 000 3 500 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
31997 VISU - Vojenský informačný systém o území  
1 000 000  
150 000  
4 400 000  
4 300 000  
3 360 000  
11 700 000  
20 445 000  
4 100 000  
4 300 000  
3 000 000  
0
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
33141 IS MO SR_D MILSEC  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
35042 HDC - Hlavné dátové centrum  
1 440 000  
3 300 000  
13 855 713  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
37083 Komplet rádiotechnického prieskumu  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
37084 Spojovacie prostriedky a ochrana informácií  
8 440 000  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
0960101 Riadenie obrany  
2 - Stroje a zariadenia  
5 896 210  
5 896 210  
5 896 210  
0
0
0
2 374 976  
2 374 976  
2 374 976  
3 521 234  
3 521 234  
3 521 234  
34966 Špeciálne stroje prístroje a zariadenia  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
0960201 Velenie a podpora velenia  
2 - Stroje a zariadenia  
4 043 214  
4 043 214  
4 043 214  
15 525  
15 525  
15 525  
1 200 057  
1 200 057  
1 200 057  
2 758 782  
2 758 782  
2 758 782  
35438 GZE - nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
0960202 Pozemná obrana  
10 148 481  
10 148 481  
10 148 481  
0
0
0
1 200 144  
1 200 144  
1 200 144  
8 915 607  
8 915 607  
8 915 607  
2 - Stroje a zariadenia  
35444 PS - nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení  
30845572 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Sekcia ekonomiky a finančného manažmentu  
12 Ministerstvo vnútra SR  
185 317 437  
22 250 000  
3 000 000  
22 250 000  
3 000 000  
22 250 000  
3 000 000  
0D501 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a  
zabezpečenie ich prevádzky  
40 536 509  
1 - Stavby  
40 536 509  
40 536 509  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
11913 Rezerva - Stavby KŠÚ - 07811  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60101 Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majektu, boj proti kriminalite  
9 847 721  
9 847 721  
4 426 529  
3 429 000  
3 429 000  
729 000  
3 429 000  
3 429 000  
729 000  
3 429 000  
3 429 000  
729 000  
1 - Stavby  
17660 Osobitné finančné prostriedky  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
22268 Rekonštrukcia obvodných oddelení PZ  
5 421 192  
2 700 000  
2 700 000  
2 700 000  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60103 Prevencia kriminality  
2 - Stroje a zariadenia  
10 883 383  
10 883 383  
10 883 383  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
3 000 000  
25884 Prevencia kriminality  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60201 Záchrana života a zdravia  
5 265 480  
5 265 480  
5 265 480  
2 250 000  
2 250 000  
2 250 000  
2 250 000  
2 250 000  
2 250 000  
2 250 000  
2 250 000  
2 250 000  
2 - Stroje a zariadenia  
13931 PHaZZ - nákup strojov, zariadení pre PHaZZ  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
0D60701 Centrálna podpora  
1 - Stavby  
118 784 344  
10 000 000  
10 000 000  
10 571 000  
5 000 000  
5 000 000  
10 571 000  
5 000 000  
5 000 000  
10 571 000  
5 000 000  
5 000 000  
33617 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb ministertsva  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
2 - Stroje a zariadenia  
108 784 344  
14 655 310  
5 571 000  
1 171 000  
5 571 000  
1 171 000  
5 571 000  
1 171 000  
17665 Prevádzkové stroje a zariadenia - ORF-(aj zdroj 72)  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
19780 Automobilová technika  
94 129 035  
4 400 000  
4 400 000  
4 400 000  
37879693 Horská záchranná služba  
00151866 Úrad ministerstva vnútra SR  
3 / 7  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2019  
2020  
2021  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
211 678 667  
10 480 118  
2 509 518  
4 563 118  
07002 Budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie  
1 - Stavby  
6 984 164  
6 984 164  
6 984 164  
0
0
0
0
0
0
58 000  
58 000  
58 000  
26989 Rek.objektov a SBT ÚVTOS Dubnica nad Váhom  
00212008 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže  
08P02 Prevádzka súdov  
1 - Stavby  
204 694 503  
199 894 503  
6 728 566  
10 480 118  
8 480 118  
7 080 118  
2 509 518  
509 518  
509 518  
4 505 118  
2 505 118  
605 118  
25818 havarijné stavy súdnych budov  
00166073 Ministerstvo spravodlivosti SR  
27695 strecha,fasáda, okná AB KE  
185 908 000  
3 860 000  
900 000  
0
0
0
00215783 Krajský súd v Košiciach  
00166073 Ministerstvo spravodlivosti SR  
32021 OS Zvolen sanácia vlhkosti, strecha, archív  
0
1 900 000  
00165832 Okresný súd Zvolen  
00215775 Krajský súd v Banskej Bystrici  
00166073 Ministerstvo spravodlivosti SR  
34144 OS Brezno revitalizácia areálu  
3 397 937  
500 000  
0
0
35995602 Okresný súd Brezno  
00215775 Krajský súd v Banskej Bystrici  
00166073 Ministerstvo spravodlivosti SR  
2 - Stroje a zariadenia  
4 800 000  
4 800 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
2 000 000  
35419 KV pre súdy neurčené  
00166073 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
11 727 775  
7 373 637  
7 373 637  
7 373 637  
407 536  
380 000  
380 000  
380 000  
407 536  
380 000  
380 000  
380 000  
407 536  
380 000  
380 000  
380 000  
07205 Výkon funkcií finančnej správy  
2 - Stroje a zariadenia  
00125 Nákup osobných automobilov  
42499500 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky  
07401 Tvorba a implementácia politík  
2 - Stroje a zariadenia  
4 354 138  
4 354 138  
4 354 138  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
27 536  
23191 Prevádzkové stroje a zariadenia  
00151564 DataCentrum  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
2 101 722 358  
1 084 709 764  
453 375 902  
256 404 973  
497 158 314  
234 560 362  
509 528 289  
236 905 966  
0750801 PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja  
environmentálnej infraštruktúry  
2 - Stroje a zariadenia  
1 084 709 764  
1 084 709 764  
256 404 973  
256 404 973  
234 560 362  
234 560 362  
236 905 966  
236 905 966  
30989 PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov (OPKŽP)  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750802 PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu  
pred povodňami  
217 927 115  
19 677 811  
91 294 118  
102 705 882  
2 - Stroje a zariadenia  
217 927 115  
217 927 115  
19 677 811  
19 677 811  
91 294 118  
91 294 118  
102 705 882  
102 705 882  
30988 PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(OP KŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750803 PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti  
mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy  
137 015 028  
0
16 834 098  
38 132 457  
2 - Stroje a zariadenia  
137 015 028  
137 015 028  
0
0
16 834 098  
16 834 098  
38 132 457  
38 132 457  
30987 PO 3 Podpora riadenia rizík, riad. mimoriad. udalostí(OPKŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
0750804 PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  
2 - Stroje a zariadenia  
601 605 412  
601 605 412  
601 605 412  
165 511 617  
165 511 617  
165 511 617  
135 487 836  
135 487 836  
135 487 836  
115 839 188  
115 839 188  
115 839 188  
30986 PO 4 Energet. efektívne nízkouhlíkové hosp. (OPKŽP)  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
076030D PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)  
2 - Stroje a zariadenia  
60 465 039  
11 781 501  
18 981 900  
15 944 796  
60 465 039  
11 781 501  
18 981 900  
15 944 796  
4 / 7  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2019  
2020  
2021  
30985 PO 5 Technická pomoc OP KŽP (2014-2020)  
60 465 039  
42181810 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
42181810/00352 Platobná jednotka ŽP  
11 781 501  
18 981 900  
15 944 796  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
561 322 151  
3 334 870  
3 334 870  
3 334 870  
42 085 000  
90 000  
65 367 725  
90 000  
46 017 236  
90 000  
02101 Koordinácia, tvorba a implementácia politík  
2 - Stroje a zariadenia  
90 000  
90 000  
90 000  
2213 OHSaS - Stroje a zariadenia  
90 000  
90 000  
90 000  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
02602 Uznané športy  
4 000 000  
4 000 000  
4 000 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
2 - Stroje a zariadenia  
34693 SŠ - Príspevok uznanému športu - materiálno technické zabezpečenie reprezentácie  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
02604 Športová infraštruktúra  
1 - Stavby  
57 000 000  
57 000 000  
36 000 000  
25 500 000  
25 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
29664 SŠ - Rekonštrukcie futbalových štadiónov - SFZ  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
38176 SŠ - Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia infraštruktúry národného významu  
21 000 000  
21 000 000  
0
0
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
06K12 Koordinácia prierezových aktivít štátnej vednej a technickej politiky  
2 - Stroje a zariadenia  
5 044 056  
5 044 056  
5 044 056  
190 000  
190 000  
190 000  
190 000  
190 000  
190 000  
190 000  
190 000  
190 000  
19891 SVT - VaV - stimuly a financovanie domácich pracovísk  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl  
105 962 777  
105 962 777  
105 962 777  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
7 000 000  
1 - Stavby  
11762 Rezerva - podprogram 07711 - stavby VVŠ  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07713 Rozvoj vysokého školstva  
8 900 000  
8 900 000  
8 900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
900 000  
2 - Stroje a zariadenia  
11767 Rezerva - podprogram 07713 - rozvoj vysokého školstva  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07714 Usmerňovanie, koordinácia a podpora aktivít v oblasti vysokého školstva  
2 - Stroje a zariadenia  
4 566 366  
4 566 366  
4 566 366  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
230 098  
13520 SISRD - Rozšírenie siete SANET - 07714  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
07813 Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva  
42 882 331  
33 600 001  
33 600 001  
5 670 110  
4 900 000  
4 900 000  
5 670 110  
4 900 000  
4 900 000  
5 670 110  
4 900 000  
4 900 000  
1 - Stavby  
30976 SRŠ - RP Telocvične  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
2 - Stroje a zariadenia  
9 282 330  
9 282 330  
770 110  
770 110  
770 110  
770 110  
770 110  
770 110  
11922 Kapitálové výdavky pre rozpočtové a príspevkové organizácie - podprogram 07813  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
0781F Poskytovanie výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách a  
zabezpečenie ich prevádzky - MŠVVaŠ SR  
30 728 455  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 - Stavby  
30 728 455  
30 728 455  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
11914 Kapitálové výdavky na odstránenie havárií na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
0EA0101 Podpora výskumu, vývoja a inovácií (špecifické ciele 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1) -  
MŠVVaŠ SR  
254 903 296  
19 856  
34 635 000  
22 010 000  
2 - Stroje a zariadenia  
33506 0EA0101  
254 903 296  
254 903 296  
19 856  
19 856  
34 635 000  
34 635 000  
22 010 000  
22 010 000  
00151882 Centrum vedecko technických informácií SR  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
0EA0102 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji (špecifické ciele 2.1.1,  
2.2.1) - MŠVVaŠ SR  
44 000 000  
184 936  
9 852 517  
3 127 028  
2 - Stroje a zariadenia  
44 000 000  
184 936  
9 852 517  
3 127 028  
5 / 7  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2019 2020 2021  
33508 0EA0102  
44 000 000  
184 936 9 852 517 3 127 028  
00164381 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
00164381/00101 Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
139 262 328  
139 262 328  
139 262 328  
139 262 328  
100 000 000  
100 000 000  
100 000 000  
100 000 000  
71 000 000  
71 000 000  
71 000 000  
71 000 000  
71 000 000  
71 000 000  
71 000 000  
71 000 000  
07A0408 Ostatná technika zdravotníckych zariadení  
2 - Stroje a zariadenia  
16373 transfery pre PO a iné  
00165565 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
14 507 014  
14 507 014  
6 625 348  
6 625 348  
2 500 000  
2 500 000  
2 470 000  
2 470 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 470 000  
2 470 000  
2 500 000  
2 500 000  
2 470 000  
2 470 000  
07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch  
1 - Stavby  
29344 DeD-Nákup a rekonštrukcia rodinných domov  
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
00351636 Detský domov Piešťany  
2 - Stroje a zariadenia  
7 881 666  
7 881 666  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
30 000  
15974 Zdravotnícke a rehabilitačné zariadenia  
30794536 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  
24 Ministerstvo kultúry SR  
24 904 359  
4 019 173  
4 019 173  
4 019 173  
2 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
2 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 800 000  
800 000  
800 000  
800 000  
08S0106 Múzeá a galérie  
1 - Stavby  
28163 SNMm - Múzeum holokaustu v Seredi  
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
00164721 Slovenské národné múzeum  
00164721/00315 Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry v Bratislave  
00164721/00415 Slovenské národné múzeum - Múzeum holokaustu v Seredi,Kasárenská 1005,Sereď  
08S0203 Obnovme si svoj dom  
20 885 186  
20 885 186  
20 885 186  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 000 000  
1 - Stavby  
100000051 DS - Obnovme si svoj dom  
00165182 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
612 467 986  
175 772 409  
175 772 409  
175 772 409  
255 918 943  
13 927 581  
13 927 581  
13 927 581  
286 307 506  
24 515 839  
24 515 839  
24 515 839  
286 190 958  
11 064 575  
11 064 575  
11 064 575  
07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly  
1 - Stavby  
100000091 Podpora rozvoja strategických investícií - investičné stimuly  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
07K0I Podpora realizácie významnej investície Jaguár Land Rover  
97 674 478  
97 674 478  
97 674 478  
44 781 308  
44 781 308  
44 781 308  
45 033 427  
45 033 427  
45 033 427  
7 859 743  
7 859 743  
7 859 743  
1 - Stavby  
38246 Jaguar Land Rover  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií - špecifický cieľ 1.2.2  
2 - Stroje a zariadenia  
209 810 869  
209 810 869  
209 810 869  
159 173 558  
159 173 558  
159 173 558  
148 945 166  
148 945 166  
148 945 166  
119 696 401  
119 696 401  
119 696 401  
31016 Podpora vyskumu, vývoja a inovácii  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji - špecifický cieľ 2.2.2  
2 - Stroje a zariadenia  
11 771 025  
11 771 025  
11 771 025  
8 453 098  
8 453 098  
8 453 098  
5 090 058  
5 090 058  
5 090 058  
15 141 143  
15 141 143  
15 141 143  
31017 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BK  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP - prioritná os 3  
2 - Stroje a zariadenia  
106 810 123  
106 810 123  
106 810 123  
26 163 025  
26 163 025  
26 163 025  
60 191 858  
60 191 858  
60 191 858  
128 008 723  
128 008 723  
128 008 723  
31018 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4  
2 - Stroje a zariadenia  
10 629 082  
3 420 373  
2 531 158  
4 420 373  
10 629 082  
3 420 373  
2 531 158  
4 420 373  
6 / 7  
Register investícií  
Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur  
Tabuľka č. 15  
( v eurách )  
Kapitálové  
Kapitálové  
Kapitálové  
Aktuálne  
náklady celkom  
výdavky v roku výdavky v roku výdavky v roku  
2019 2020 2021  
31019 Posilnenie konkurencieschopnosti MSP v BK  
10 629 082  
3 420 373 2 531 158 4 420 373  
00686832 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
00686832/00116 Platobná jednotka - oddelenie Odboru rozpočtu a projektov EÚ  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
4 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
4 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
1 500 000  
0900101 Kontrola a zodpovednosť za programy  
1 - Stavby  
33729 Rekonštrukcia a technické zhodnotenie budov  
00156621 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
29 Ministerstvo dopravy a výstavby SR  
256 612 705  
188 274 770  
188 274 770  
188 274 770  
81 120 000  
40 000 000  
40 000 000  
40 000 000  
79 720 000  
40 000 000  
40 000 000  
40 000 000  
79 720 000  
40 000 000  
40 000 000  
40 000 000  
01701 Výstavba a obnova bytového fondu  
1 - Stavby  
25841 Výstavba a obnova bytového fondu  
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky  
0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)  
1 - Stavby  
33 193 919  
33 193 919  
33 193 919  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
31 400 000  
11201 Výstavba diaľnic a rýchostných ciest  
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky  
0530503 Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské  
Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat)  
8 984 379  
1 400 000  
0
0
1 - Stavby  
8 984 379  
8 984 379  
1 400 000  
1 400 000  
0
0
0
0
33468 Obojstranné odpočívadlo Pohranice km 53,00 - PPP R1  
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky  
07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete  
1 - Stavby  
26 159 637  
26 159 637  
26 159 637  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
8 320 000  
15907 Liptovský Mikuláš - Poprad, modernizácia trate  
30416094 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
5 111 632  
5 111 632  
5 111 632  
5 111 632  
450 000  
450 000  
450 000  
450 000  
450 000  
450 000  
450 000  
450 000  
0
0
0
0
07U0102 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
1 - Stavby  
11301 Rekonštrukcie a modernizácie budov v kapitole ÚGKK SR, BA Chlumeckého 2 - 4  
00166260 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
51 Slovenská akadémia vied  
9 434 272  
9 434 272  
9 434 272  
9 434 272  
484 393  
484 393  
484 393  
484 393  
624 633  
624 633  
624 633  
624 633  
502 413  
502 413  
502 413  
502 413  
087060J Koordinácia výskumu a vývoja, rozvoj služieb  
1 - Stavby  
01333 Drobné stavby s RN do 20 mil. pre rozp. org. - Ú SAV  
00037869 Úrad SAV