Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018)

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 1700
Dátum doručenia: 15. 10. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (15 KB)
Návrh uznesenia k návrhu zákona (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia k návrhu zákona (11 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Iný typ dokumentu) Úvodná strana návrhu zákona (8 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (24 KB)
Príloha zákona č. 1 (Príloha) Príloha zákona č. 1 (72 KB)
Príloha zákona č. 2 (Príloha) Príloha zákona č. 2 (56 KB)
Príloha zákona č. 3 (Príloha) Príloha zákona č. 3 (61 KB)
Príloha zákona č. 4 (Príloha) Príloha zákona č. 4 (250 KB)
Príloha zákona č. 5 (Príloha) Príloha zákona č. 5 (16 KB)
Príloha zákona č. 6 (Príloha) Príloha zákona č. 6 (12 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (13 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (19 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (17 KB)
Úvodná strana návrhu rozpočtu (Iný typ dokumentu) Úvodná strana návrhu rozpočtu (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 (Parlamentná tlač) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 (681 KB)
Úvodná strana príloh k rozpočtu (Príloha) Úvodná strana príloh k rozpočtu (9 KB)
Príloha č. 1 (Príloha) Príloha č. 1 (229 KB)
Príloha č. 2 (Príloha) Príloha č. 2 (73 KB)
Príloha č. 3 (Príloha) Príloha č. 3 (37 KB)
Príloha č. 3 - obal (Príloha) Príloha č. 3 - obal (9 KB)
Príloha č. 4 (Príloha) Príloha č. 4 (24 KB)
Príloha č. 5 (Príloha) Príloha č. 5 (41 KB)
Príloha č. 6 (Príloha) Príloha č. 6 (58 KB)
Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (Iný typ dokumentu) Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (2,73 MB)
Tabuľka č. 1 (Príloha) Tabuľka č. 1 (77 KB)
Tabuľka č. 1a (Príloha) Tabuľka č. 1a (74 KB)
Tabuľka č. 2 (Príloha) Tabuľka č. 2 (61 KB)
Tabuľka č. 2a (Príloha) Tabuľka č. 2a (61 KB)
Tabuľka č. 2b (Príloha) Tabuľka č. 2b (61 KB)
Tabuľka č. 3 (Príloha) Tabuľka č. 3 (65 KB)
Tabuľka č. 4 (Príloha) Tabuľka č. 4 (66 KB)
Tabuľka č. 5 (Príloha) Tabuľka č. 5 (61 KB)
Tabuľka č. 5a (Príloha) Tabuľka č. 5a (61 KB)
Tabuľka č. 5b (Príloha) Tabuľka č. 5b (61 KB)
Tabuľka č. 6 (Príloha) Tabuľka č. 6 (59 KB)
Tabuľka č. 7 (Príloha) Tabuľka č. 7 (56 KB)
Tabuľka č. 8 (Príloha) Tabuľka č. 8 (169 KB)
Tabuľka č. 9 (Príloha) Tabuľka č. 9 (134 KB)
Tabuľka č. 10 (Príloha) Tabuľka č. 10 (185 KB)
Tabuľka č. 11 (Príloha) Tabuľka č. 11 (56 KB)
Tabuľka č. 11a (Príloha) Tabuľka č. 11a (56 KB)
Tabuľka č. 11b (Príloha) Tabuľka č. 11b (56 KB)
Tabuľka č. 12 (Príloha) Tabuľka č. 12 (105 KB)
Tabuľka č. 12a (Príloha) Tabuľka č. 12a (92 KB)
Tabuľka č. 12b (Príloha) Tabuľka č. 12b (92 KB)
Tabuľka č. 13 a 13a (Príloha) Tabuľka č. 13 a 13a (13 KB)
Tabuľka č. 14 (Príloha) Tabuľka č. 14 (17 KB)
Tabuľka č. 15 (Príloha) Tabuľka č. 15 (17 KB)
Tabuľka č. 16 (Príloha) Tabuľka č. 16 (26 KB)
Tabuľka č. 17 (Príloha) Tabuľka č. 17 (132 KB)
Príloha č. 3 (Príloha) Príloha č. 3 (241 KB)
Príloha zákona č. 5 (Príloha) Príloha zákona č. 5 (148 KB)
Príloha zákona č. 6 (Príloha) Príloha zákona č. 6 (118 KB)
Tabuľky č. 13 a 13a (Iný typ dokumentu) Tabuľky č. 13 a 13a (124 KB)
Tabuľka č. 14 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 (144 KB)
Tabuľka č. 15 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 (143 KB)
Tabuľka č. 16 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 (178 KB)
Zoznam tabuliek a príloh (Iný typ dokumentu) Zoznam tabuliek a príloh (23 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre európske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 16. 11. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 16. 11. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1799 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1799 (18 KB)

Rokovanie výborov

3. 11. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5. 11. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4. 11. 2015, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
5. 11. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
4. 11. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 11. 2015, Výbor NR SR pre európske záležitosti
5. 11. 2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
5. 11. 2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
3. 11. 2015, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
3. 11. 2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
10. 11. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci
26. 10. 2015, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
5. 11. 2015, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

12. 11. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 20. 11. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

18. 11. 2015 Duchoň, Daniel Detail návrhu 6 1700 Daniel Duchoň II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1700 Daniel Duchoň II (82 KB)
18. 11. 2015 Mikloško, Jozef Detail návrhu 6 1700 Jozef Mikloško II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1700 Jozef Mikloško II (105 KB)
18. 11. 2015 Fronc, Martin Detail návrhu 6 1700 Martin Fronc II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1700 Martin Fronc II (37 KB)
19. 11. 2015 Duchoň, Daniel Detail návrhu 6 1700 Daniel Duchoň 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1700 Daniel Duchoň 2 II (65 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2122 zo dňa 20. 11. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 12. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 12. 2015), čiastka 111, číslo 411/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.