Parlamentná tlač 197 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 197
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 28. 8. 2020
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (16 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (146 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (85 KB)
Vykonávacie predpisy - obal (Iný typ dokumentu) Vykonávacie predpisy - obal (12 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk (22 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 20a ods. 1 a 2 zákona o bankách (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 20a ods. 1 a 2 zákona o bankách (30 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií  (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií (23 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (267 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o burze cenných papierov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o burze cenných papierov (140 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (363 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (233 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) (418 KB)
Tabuľky zhody - obal (Iný typ dokumentu) Tabuľky zhody - obal (12 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 (469 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (65 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (46 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (29 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ (51 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 (29 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.