Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 604
Dátum doručenia: 24. 6. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (17 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (116 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (103 KB)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z XX 2021 č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona o bankách ( (Iný typ dokumentu) Opatrenie Národnej banky Slovenska z XX 2021 č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona o bankách ( (37 KB)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z XXX 2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nezávislosti členov štatutárneho orgánu a dozornej rady podľa § 25 ods. 17 zákona o bankách (Iný typ dokumentu) Opatrenie Národnej banky Slovenska z XXX 2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nezávislosti členov štatutárneho orgánu a dozornej rady podľa § 25 ods. 17 zákona o bankách (33 KB)
Opatrenie Národnej banky Slovenska o elektronickom predkladaní žiadostí (Iný typ dokumentu) Opatrenie Národnej banky Slovenska o elektronickom predkladaní žiadostí (28 KB)
Tabuľky zhody - obal (Tabuľka zhody) Tabuľky zhody - obal (13 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/65/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/65/ES (48 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/61/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/61/EÚ (69 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/36/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/36/EÚ (73 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/49/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/49/EÚ (46 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/59/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/59/EÚ (59 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366 (56 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/2162 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/2162 (349 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (225 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (78 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (247 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o sociálnom poistení (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o sociálnom poistení (431 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (432 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (227 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o dlhopisoch (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o dlhopisoch (46 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (384 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 626 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 626 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 945 zo dňa 24. 9. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us400945 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400945 (18 KB)

Rokovanie výborov

18. 10. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18. 10. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 10. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 2. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1061 zo dňa 2. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 11. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2. 12. 2021), číslo 454/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.