Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 363
Dátum doručenia: 13. 1. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 17. 3. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 20. 3. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 379 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 379 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 407 zo dňa 1. 2. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 3. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 20. 3. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120407 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120407 (20 KB)

Rokovanie výborov

14. 3. 2017, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
14. 3. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 3. 2017, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
21. 3. 2017, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

21. 3. 2017, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR dňa 23. 3. 2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 03. 2017 Zimenová, Zuzana Detail návrhu 7 0363 Zuzana Zimenová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0363 Zuzana Zimenová II (75 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 509 zo dňa 23. 3. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5. 4. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 4. 2017), číslo 82/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.