Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 604
Dátum doručenia: 24.6.2021
Navrhovateľ: vláda (Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (17 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (116 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (103 KB)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z XX 2021 č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona o bankách ( (Iný typ dokumentu) Opatrenie Národnej banky Slovenska z XX 2021 č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona o bankách ( (37 KB)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z XXX 2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nezávislosti členov štatutárneho orgánu a dozornej rady podľa § 25 ods. 17 zákona o bankách (Iný typ dokumentu) Opatrenie Národnej banky Slovenska z XXX 2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nezávislosti členov štatutárneho orgánu a dozornej rady podľa § 25 ods. 17 zákona o bankách (33 KB)
Opatrenie Národnej banky Slovenska o elektronickom predkladaní žiadostí (Iný typ dokumentu) Opatrenie Národnej banky Slovenska o elektronickom predkladaní žiadostí (28 KB)
Tabuľky zhody - obal (Tabuľka zhody) Tabuľky zhody - obal (13 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/65/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/65/ES (48 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/61/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/61/EÚ (69 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/36/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/36/EÚ (73 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/49/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/49/EÚ (46 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/59/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/59/EÚ (59 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366 (56 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/2162 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/2162 (349 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (225 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (78 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (247 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o sociálnom poistení (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o sociálnom poistení (431 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (432 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (227 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o dlhopisoch (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o dlhopisoch (46 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (384 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15.10.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18.10.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 626 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 626 (17 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.