Parlamentná tlač 937 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 937
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 23. 4. 2018
Názov Vládny návrh zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (11 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (111 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (20 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (42 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (24 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (20 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (23 KB)
Analýza vplyvov na životné prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na životné prostredie (13 KB)
Návrh vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti  rybovodov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov (66 KB)
Vykonávacie predpisy - Obal (Iný typ dokumentu) Vykonávacie predpisy - Obal (8 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. .../2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon č. .../2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (46 KB)
Príloha č. 1 - Revírny list  (Príloha) Príloha č. 1 - Revírny list (182 KB)
Príloha č. 2 - Tabuľa a Dodatková tabuľa (Príloha) Príloha č. 2 - Tabuľa a Dodatková tabuľa (182 KB)
Príloha č. 3-1 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody kaprové (Príloha) Príloha č. 3-1 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody kaprové (192 KB)
Príloha č. 3-2 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody pstruhové (Príloha) Príloha č. 3-2 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody pstruhové (187 KB)
Príloha č. 3-3 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody lipňové (Príloha) Príloha č. 3-3 - Zarybňovací plán rybárskeho revíru - vody lipňové (187 KB)
Príloha č. 4-1 - Výkaz o zarybnení - vody kaprové (Príloha) Príloha č. 4-1 - Výkaz o zarybnení - vody kaprové (190 KB)
Príloha č. 4-2 - Výkaz o zarybnení - vody pstruhové (Príloha) Príloha č. 4-2 - Výkaz o zarybnení - vody pstruhové (183 KB)
Príloha č. 4-3 - Výkaz o zarybnení - vody lipňové (Príloha) Príloha č. 4-3 - Výkaz o zarybnení - vody lipňové (184 KB)
Príloha č. 5-1 - Výkaz o úlovkoch - vody kaprové (Príloha) Príloha č. 5-1 - Výkaz o úlovkoch - vody kaprové (186 KB)
Príloha č. 5-2 - Výkaz o úlovkoch - vody pstruhové (Príloha) Príloha č. 5-2 - Výkaz o úlovkoch - vody pstruhové (165 KB)
Príloha č. 5-3 - Výkaz o úlovkoch - vody lipňové (Príloha) Príloha č. 5-3 - Výkaz o úlovkoch - vody lipňové (165 KB)
Príloha č. 6 - Preukaz rybárskeho hospodára (Príloha) Príloha č. 6 - Preukaz rybárskeho hospodára (275 KB)
Príloha č. 7 - Rybársky lístok (Príloha) Príloha č. 7 - Rybársky lístok (184 KB)
Príloha č. 8 - Žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov (Príloha) Príloha č. 8 - Žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov (255 KB)
Príloha č. 9 - Služobný odznak rybárskej stráže (Príloha) Príloha č. 9 - Služobný odznak rybárskej stráže (134 KB)
Príloha č. 10 - Preukaz rybárskej stráže  (Príloha) Príloha č. 10 - Preukaz rybárskej stráže (278 KB)
Príloha č. 11 - Dodatková tabuľa o všeobecnom zákaze lovu po vysadení rýb (Príloha) Príloha č. 11 - Dodatková tabuľa o všeobecnom zákaze lovu po vysadení rýb (185 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.