Parlamentná tlač 1614 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1614
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 22. 8. 2019
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (15 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (124 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (26 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (83 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (40 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (24 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (45 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (28 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (39 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (41 KB)
Analýza vplyvov na životné prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na životné prostredie (25 KB)
Návrh opatrenia o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia o metodike analýzy zmesového komunálneho odpadu (28 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z. (27 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (116 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (38 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (39 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ (51 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 (54 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES (34 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 (71 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady č. 1996/59/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady č. 1996/59/ES (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 (190 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (39 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 1999/31/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 1999/31/ES (25 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 (47 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 (73 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.