Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014)

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 495
Dátum doručenia: 14. 10. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana tlače (Úvodná strana) Úvodná strana tlače (983 KB)
Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (10 KB)
Úvodná strana návrhu zákona (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu zákona (8 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (19 KB)
Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2012   (Príloha) Príloha č. 1 k návrhu zákona - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2012 (272 KB)
Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2012 (Príloha) Príloha č. 2 k návrhu zákona - Príjmy kapitol na rok 2012 (127 KB)
Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012  (Príloha) Príloha č. 3 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 (139 KB)
Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2012 (Príloha) Príloha č. 4 k návrhu zákona - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2012 (277 KB)
Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2012 (Príloha) Príloha č. 5 k návrhu zákona - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2012 (144 KB)
Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2012  (Príloha) Príloha č. 6 k návrhu zákona - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2012 (118 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - všeobecná časť (13 KB)
Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa k návrhu zákona - osobitná časť (16 KB)
Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti k návrhu zákona (14 KB)
Úvodná strana návrhu rozpočtu (Úvodná strana) Úvodná strana návrhu rozpočtu (8 KB)
Predkladacia správa (Predkladacia správa) Predkladacia správa (9 KB)
Návrh rozpočtu (Iný typ dokumentu) Návrh rozpočtu (669 KB)
Prílohy - úvodná strana (Príloha) Prílohy - úvodná strana (9 KB)
Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (Príloha) Príloha č. 1 - Rozpočtovanie príjmov a výdavkov ostatných subjektov verejnej správy v metodike ESA 95 (152 KB)
Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (Príloha) Príloha č. 2 - Rozpočtové vzťahy SR a EÚ (43 KB)
Príloha č. 3 - Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (Príloha) Príloha č. 3 - Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu súdnictva (1,23 MB)
Zoznam tabuliek a príloh k tabuľkovej časti (Iný typ dokumentu) Zoznam tabuliek a príloh k tabuľkovej časti (11 KB)
Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2012 (43 KB)
Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2013 a 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2013 a 2014 (41 KB)
Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 (60 KB)
Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 (60 KB)
Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014 (60 KB)
Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2012 (65 KB)
Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2012 (67 KB)
Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 (57 KB)
Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 (57 KB)
Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 (57 KB)
Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2012 (58 KB)
Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2012 podľa programov (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2012 podľa programov (148 KB)
Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2012 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2012 podľa kapitol (127 KB)
Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2012, 2013, 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 9, 9a, 9b - Medzirezortné programy v roku 2012, 2013, 2014 (190 KB)
Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie (54 KB)
Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie (54 KB)
Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie (54 KB)
Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2012 (56 KB)
Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2013 (55 KB)
Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2014 (53 KB)
Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2012 a tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2013-2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2012 a tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2013-2014 (124 KB)
Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania dohôd o implementácii programu v rámci Finančného mechanizmu EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2012 až 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania dohôd o implementácii programu v rámci Finančného mechanizmu EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2012 až 2014 (138 KB)
Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania dohôd o implementácii programu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2012 až 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania dohôd o implementácii programu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2012 až 2014 (142 KB)
Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o projekte v rámci Švajčiar- skeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2012 až 2014 (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 15 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o projekte v rámci Švajčiar- skeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2012 až 2014 (162 KB)
Tabuľka č. 16 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Tabuľka č. 16 - Menovitý zoznam – stavby/stroje nad 3 320 000 eur (127 KB)
Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2012 – 2014  (Iný typ dokumentu) Tabuľky - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2012 – 2014 (53 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre európske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 28. 11. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 541 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 541 (15 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16. 11. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
15. 11. 2011, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
22. 11. 2011, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
23. 11. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
22. 11. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 11. 2011, Výbor NR SR pre európske záležitosti
22. 11. 2011, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
24. 11. 2011, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
22. 11. 2011, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
24. 11. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
22. 11. 2011, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
24. 11. 2011, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 7. 12. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

07. 12. 2011 Kažimír, Peter Detail návrhu 5 0495 Peter Kažimír II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0495 Peter Kažimír II (20 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 743 zo dňa 7. 12. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 12. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2011), čiastka 148, číslo 511/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.