Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 751
Dátum doručenia: 10. 11. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (10 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (788 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (201 KB)
Prehľad návrhu zákona (Iný typ dokumentu) Prehľad návrhu zákona (41 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 89/459/EHS (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 89/459/EHS (38 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 96/53/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 96/53/ES (123 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 1999/37/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 1999/37/ES (105 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2007/46/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2007/46/ES (32 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/45/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/45/EÚ (151 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/47/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/47/EÚ (93 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel (840 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania (574 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla (2,26 MB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (1,11 MB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole (1,61 MB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania (369 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly (2,64 MB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly (1,9 MB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality (2,56 MB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení (2,27 MB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke (942 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 775 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 775 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 923 zo dňa 29. 11. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230923 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230923 (21 KB)

Rokovanie výborov

29. 1. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 1. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
23. 1. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
30. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
23. 1. 2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
25. 1. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 14. 3. 2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1114 zo dňa 14. 3. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 23. 3. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 4. 2018), číslo 106/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.