Parlamentná tlač 1467 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1467
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 24. 2. 2023
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (87 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (31 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (79 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (44 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/33/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/33/EÚ (39 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (41 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (30 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (22 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (25 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (98 KB)
Konsolidované znenie - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (13 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (53 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (70 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach (14 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v znení vyhlášky č. 68/2022 Z. z. (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v znení vyhlášky č. 68/2022 Z. z. (17 KB)
Príloha č. 2 - Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Príloha) Príloha č. 2 - Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (95 KB)
Príloha č. 2a - Výpočet k podporným opatreniam (Príloha) Príloha č. 2a - Výpočet k podporným opatreniam (85 KB)
Príloha č. 2a - Výpočet k práv nároku k Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy edit 13022023 MSVVaS SR 15 2 (Príloha) Príloha č. 2a - Výpočet k práv nároku k Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy edit 13022023 MSVVaS SR 15 2 (36 KB)
Príloha č. 3 - Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Príloha) Príloha č. 3 - Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (45 KB)
Príloha č. 3a - Kalkulačka vplyvov na PP (Príloha) Príloha č. 3a - Kalkulačka vplyvov na PP (209 KB)
Príloha č. 4 - Analýza sociálnych vplyvov (Príloha) Príloha č. 4 - Analýza sociálnych vplyvov (48 KB)
Príloha č. 8 - Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (Príloha) Príloha č. 8 - Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (31 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.