Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 615
Dátum doručenia: 6. 7. 2021
Navrhovateľ: vláda (dočasne poverený podpredseda vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 884 zo dňa 23. 7. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 8. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 24. 8. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us350884 (Uznesenie (1. čítanie)) Us350884 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 9. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 9. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 9. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 7. 10. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 09. 2021 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0615 Milan Vetrák II new (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0615 Milan Vetrák II new (7,86 MB)
07. 10. 2021 Kremský, Peter Detail návrhu 8 0516 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0516 Peter Kremský II (66 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 984 zo dňa 7. 10. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 10. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 11. 2021), číslo 395/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.