Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 621
Dátum doručenia: 4. 8. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 655 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 655 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 946 zo dňa 24. 9. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us400946 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400946 (18 KB)

Rokovanie výborov

18. 10. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 10. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 2. 11. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 11. 2021 09:28 Gyimesi, György Detail návrhu 8 0621 György Gyimesi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0621 György Gyimesi II (56 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1062 zo dňa 2. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 11. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 11. 2021), číslo 431/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.