Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 663
Dátum doručenia: 18. 8. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 691 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 691 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 812 zo dňa 12. 9. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

3. 10. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 10. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 10. 2017, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2017, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 29. 11. 2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 10. 2017 Gaborčáková, Soňa Detail návrhu 7 0663 Soňa Gaborčáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Soňa Gaborčáková II (267 KB)
11. 10. 2017 Gaborčáková, Soňa Detail návrhu 7 0663 Soňa Gaborčáková2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Soňa Gaborčáková2 II (72 KB)
12. 10. 2017 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 0663 Alena Bašistová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová1 II (78 KB)
12. 10. 2017 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová2 II (51 KB)
12. 10. 2017 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová4 II (150 KB)
12. 10. 2017 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová1 II (75 KB)
12. 10. 2017 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová6 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová6 II (80 KB)
12. 10. 2017 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová9 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová9 II (69 KB)
12. 10. 2017 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová8 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová8 II (89 KB)
12. 10. 2017 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová5 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová5 II (82 KB)
12. 10. 2017 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová3 II (78 KB)
12. 10. 2017 Ďuriš Nicholsonová, Lucia Detail návrhu 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová7 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Lucia Ďuriš Nicholsonová7 II (103 KB)
13. 10. 2017 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 0663 Alena Bašistová3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová3 II (109 KB)
13. 10. 2017 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 0663 Alena Bašistová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová2 II (74 KB)
13. 10. 2017 Sárközy, Irén Detail návrhu 7 0663 Irén Sárközy II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Irén Sárközy II (124 KB)
17. 10. 2017 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 0663 Alena Bašistová4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová4 II (101 KB)
17. 10. 2017 Petrík, Simona Detail návrhu 7 0663 Simona Petrík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Simona Petrík II (49 KB)
17. 10. 2017 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 0663 Alena Bašistová5 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová5 II (78 KB)
28. 11. 2017 18:00 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 0663 Alena Bašistová1 - opakované II. čítanie (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová1 - opakované II. čítanie (78 KB)
28. 11. 2017 18:00 Zvarová Bašistová, Alena Detail návrhu 7 0663 Alena Bašistová2 - opakované II. čítanie (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Alena Bašistová2 - opakované II. čítanie (94 KB)
28. 11. 2017 17:54 Burian, Jozef Detail návrhu 7 0663 Jozef Burian - opakované II. čítanie (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0663 Jozef Burian - opakované II. čítanie (90 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 922 zo dňa 29. 11. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 12. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2017), číslo 331/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.