Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 563
Dátum doručenia: 28. 5. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 574 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 574 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 838 zo dňa 24. 6. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320838 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320838 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 9. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
10. 9. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 9. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 9. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 30. 9. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 09. 2021 10:28 Šudík, Tomáš Detail návrhu 8 0563 Tomáš Šudík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0563 Tomáš Šudík II (6,61 MB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 967 zo dňa 30. 9. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12. 10. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 10. 2021), číslo 372/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.