Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1049
Dátum doručenia: 24. 8. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1170 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1170 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1319 zo dňa 11. 9. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us341319 (Uznesenie (1. čítanie)) Us341319 (22 KB)

Rokovanie výborov

10. 10. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 10. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 16. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1407 zo dňa 16. 10. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 11. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 11. 2018), číslo 305/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.