Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 388
Dátum doručenia: 8. 6. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 26. 8. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 393 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 393 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 521 zo dňa 30. 6. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 26. 8. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us200521 (Uznesenie (1. čítanie)) Us200521 (15 KB)

Rokovanie výborov

24. 8. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 8. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
23. 8. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 8. 2011, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
26. 8. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

6. 9. 2011, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR dňa 14. 9. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

07. 09. 2011 Matej, Ondrej Detail návrhu 5 0388 Ondrej Matej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0388 Ondrej Matej II (54 KB)
14. 09. 2011 Přidal, Alojz Detail návrhu 5 0388 Alojz Přidal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0388 Alojz Přidal II (68 KB)
14. 09. 2011 Pellegrini, Peter Detail návrhu 5 0388 Peter Pelegrini II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0388 Peter Pelegrini II (60 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 618 zo dňa 14. 9. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 10. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 10. 2011), čiastka 111, číslo 351/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.