VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV- 15396/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
388
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o elektronických komunikáciách
Návrh uznesenia NR SR:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Bratislava jún 2011
Za bezchybnosť:
Ministerstvo dopravy, výstavby aregionálneho rozvoja SR
JUDr. Martina Pastýriková
JUDr. Michaela Jánošíková
Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády SR:
JUDr. Katarína Gališinová
Generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR:
JUDr. Peter Rohaľ
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV- 15396/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
388
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o elektronických komunikáciách
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Bratislava jún 2011