Parlamentná tlač 485 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 485
Typ Správa
Dátum doručenia 26.3.2021
Názov Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2020
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (74 KB)
Správa (Iný typ dokumentu) Správa (3,86 MB)
Príloha č. 1 - Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (Príloha) Príloha č. 1 - Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (798 KB)
Príloha č. 2 - Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou (Príloha) Príloha č. 2 - Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou (716 KB)
Príloha č. 3 - Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov (Príloha) Príloha č. 3 - Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov (1,34 MB)
Príloha č. 9 - Prevody nehnuteľného majetku obcí (Príloha) Príloha č. 9 - Prevody nehnuteľného majetku obcí (370 KB)
Príloha č. 10 - Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov (Príloha) Príloha č. 10 - Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov (354 KB)
Príloha č. 13 - Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku (Príloha) Príloha č. 13 - Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku (569 KB)
Príloha č. 17 - Domáca opatrovateľská služba (Príloha) Príloha č. 17 - Domáca opatrovateľská služba (686 KB)
Príloha č. 18 - Komunitné centrá (Príloha) Príloha č. 18 - Komunitné centrá (768 KB)
Príloha č. 20 - Záverečná správa Systém priamych podpôr (Príloha) Príloha č. 20 - Záverečná správa Systém priamych podpôr (1,39 MB)
Príloha č. 22 - Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy (Príloha) Príloha č. 22 - Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy (1,33 MB)
Príloha č. 23 - Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH (Príloha) Príloha č. 23 - Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH (663 KB)
Príloha č. 24 - Rozšírenie kapacít predškolských zariadení (Príloha) Príloha č. 24 - Rozšírenie kapacít predškolských zariadení (1,73 MB)
Príloha č. 26 - Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie (Príloha) Príloha č. 26 - Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie (536 KB)
Príloha č. 27 - Správa štátnych hmotných rezervSR v čase mimoriadnej situácie - Štátne hmotné rezervy (Príloha) Príloha č. 27 - Správa štátnych hmotných rezervSR v čase mimoriadnej situácie - Štátne hmotné rezervy (2,89 MB)
Príloha č. 28 - Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF) (Príloha) Príloha č. 28 - Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF) (1,32 MB)
Príloha č. 32-2019 - Systém výberu a správy odvodov sociálneho zabezpečenia a starobného dôchodkového sporenia (Príloha) Príloha č. 32-2019 - Systém výberu a správy odvodov sociálneho zabezpečenia a starobného dôchodkového sporenia (1,39 MB)
Príloha č. 32-2020 - Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVŠ SR (Príloha) Príloha č. 32-2020 - Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVŠ SR (1,28 MB)
Príloha č. 33-2019 - Záverečná správa Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla (Príloha) Príloha č. 33-2019 - Záverečná správa Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla (858 KB)
Príloha č. 33-2020 - Plastový odpad (Príloha) Príloha č. 33-2020 - Plastový odpad (1,12 MB)
Príloha č. 34 - Informačný systém krízového riadenia (Príloha) Príloha č. 34 - Informačný systém krízového riadenia (774 KB)
Príloha č. 38 - Kontrola zmlúv a ich plnení - Mochovce (Príloha) Príloha č. 38 - Kontrola zmlúv a ich plnení - Mochovce (677 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.