Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 63
Dátum doručenia: 19. 8. 2010
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 45 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 45 (11 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 47 zo dňa 7. 9. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 45 zo dňa 7. 9. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.Rokovanie výborov

8. 9. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
8. 9. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
8. 9. 2010, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
9. 9. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

9. 9. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR dňa 9. 9. 2010.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 09. 2010 Tomanová, Viera Detail návrhu 5 0063 Viera Tomanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0063 Viera Tomanová II (151 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 75 zo dňa 9. 9. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 9. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 9. 2010), čiastka 143/2010, číslo 373/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.