Detaily medzinárodnej zmluvy Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

Medzinárodná zmluva, parlamentná tlač 520
Dátum doručenia: 8. 1. 2008
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zahraničných vecí SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre kultúru a médiá, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR a Výbor NR SR pre európske záležitosti s lehotou na prerokovanie 24. 1. 2008..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2008.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 522 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 522 (12 KB)

Rokovanie výborov

22. 1. 2008, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
24. 1. 2008, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
22. 1. 2008, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22. 1. 2008, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
22. 1. 2008, Zahraničný výbor NR SR
23. 1. 2008, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
24. 1. 2008, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
15. 1. 2008, Výbor NR SR pre sociálne veci
21. 1. 2008, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
22. 1. 2008, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
15. 1. 2008, Výbor NR SR pre európske záležitosti
23. 1. 2008, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 1. 2008, Výbor NR SR pre financie a rozpočet


Rokovanie gestorského výboru

28. 1. 2008, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR dňa 10. 4. 2008.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 809 zo dňa 10. 4. 2008

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 6. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. čiastka , číslo .Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.