Parlamentná tlač 604 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 604
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 24. 6. 2021
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (17 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (116 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (103 KB)
Vykonávacie predpisy - obal (Parlamentné tlače) Vykonávacie predpisy - obal (13 KB)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z XX 2021 č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona o bankách ( (Iný typ dokumentu) Opatrenie Národnej banky Slovenska z XX 2021 č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 7 zákona o bankách ( (37 KB)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z XXX 2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nezávislosti členov štatutárneho orgánu a dozornej rady podľa § 25 ods. 17 zákona o bankách (Iný typ dokumentu) Opatrenie Národnej banky Slovenska z XXX 2021, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o nezávislosti členov štatutárneho orgánu a dozornej rady podľa § 25 ods. 17 zákona o bankách (33 KB)
Opatrenie Národnej banky Slovenska o elektronickom predkladaní žiadostí (Iný typ dokumentu) Opatrenie Národnej banky Slovenska o elektronickom predkladaní žiadostí (28 KB)
Tabuľky zhody - obal (Tabuľka zhody) Tabuľky zhody - obal (13 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/65/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2009/65/ES (48 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/61/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/61/EÚ (69 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/36/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2013/36/EÚ (73 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/49/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/49/EÚ (46 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/59/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2014/59/EÚ (59 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2366 (56 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/2162 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/2162 (349 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (225 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (78 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (247 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o sociálnom poistení (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o sociálnom poistení (431 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (432 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (227 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o dlhopisoch (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o dlhopisoch (46 KB)
Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie právneho predpisu - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (384 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.