Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1212
Dátum doručenia: 25. 9. 2014
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1208 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1208 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 39. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1367 zo dňa 15. 10. 2014.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2014.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 11. 2014.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us391367 (Uznesenie (1. čítanie)) Us391367 (23 KB)

Rokovanie výborov

20. 11. 2014, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
18. 11. 2014, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 11. 2014, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

25. 11. 2014, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR dňa 2. 12. 2014.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 11. 2014 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 1212 Jozef Mihál3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1212 Jozef Mihál3 II (82 KB)
27. 11. 2014 12:03 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 1212 Ľudovít Kaník II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1212 Ľudovít Kaník II (66 KB)
26. 11. 2014 Kiššová, Jana Detail návrhu 6 1212 Jana Kiššová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1212 Jana Kiššová II (99 KB)
26. 11. 2014 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 1212 Jozef Mihál1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1212 Jozef Mihál1 II (100 KB)
26. 11. 2014 Mihál, Jozef Detail návrhu 6 1212 Jozef Mihál2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1212 Jozef Mihál2 II (64 KB)
26. 11. 2014 Mezenská, Helena Detail návrhu 6 1212 Helena Mezenská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1212 Helena Mezenská II (89 KB)
27. 11. 2014 12:03 Poliačik, Martin Detail návrhu 6 1212 Martin Poliačk II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1212 Martin Poliačk II (80 KB)
27. 11. 2014 12:03 Kaník, Ľudovít Detail návrhu 6 1212 Ľudovít Kaník2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1212 Ľudovít Kaník2 II (48 KB)
27. 11. 2014 12:03 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 6 1212 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1212 Ľubomír Petrák II (93 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 44. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1435 zo dňa 2. 12. 2014

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.